Flere dropper børsplaner etter markedsuro: – Naturlig å være avventende med store transaksjoner

Mens Corvus Energy skroter sine børsplaner, utsetter islandske CRI sin prosess til etter nyttår. – Markedet har roet seg fra et uvanlig høyt nivå, sier meglertopp.

UTSETTER: Islandske CRI utsetter sin planlagte kapitalinnhenting og børsnotering til etter nyttår. Her fra signeringen av selskapets avtale med kinesiske Jiangsu Sailboat tidligere i år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Aksjemarkedene faller tungt over hele verden fredag, drevet av en ny oppblussing av coronafrykt.

Økende uro blant investorene gjør det enda vanskeligere for selskaper som allerede slet med å få oppmerksomhet for sine planer om kapitalinnhenting og børsnotering i Norge.

Allerede 9. november avlyste bilskipsrederiet Gram Car Carriers sin planlagte emisjon og opptak på markedsplassen Euronext Growth, grunnet «de rådende forholdene i primæremisjonsmarkedet».

Fredag morgen melder Finansavisen at batteriselskapet Corvus Energy skroter sine planer om å hente kapital gjennom en notering på Oslo Børs.

– Det blir ingen børsnotering nå, fordi eierne ikke var fornøyd med prisen, sier Corvus-sjef Geir Bjørkeli til BT.

Islandske Carbon Recycling International (CRI) hadde også planlagt en kapitalinnhenting på 20–30 millioner dollar og opptak på Euronext Growth før nyttår.

Disse planene er nå revidert, ifølge selskapets salgs- og markedsdirektør Ómar Sigurbjörnsson.

– Prosessen har tatt litt lengre tid enn ventet, mest på grunn av markedsforhold. Samtidig har vi hatt nyttige diskusjoner med potensielle hjørnesteinsinvestorer og strategiske partnere, sier Sigurbjörnsson til E24.

Les også

Islandske CO₂-jegere sikter mot Oslo Børs

Fikk råd fra tilretteleggere

CRI har utviklet en teknologi som konverterer karbondioksid (CO₂) og hydrogen (H2) til «grønn» metanol, og har fått napp hos det det kinesiske petrokjemiselskapet Jiangsu Sailboat.

Sistnevnte vil benytte teknologien til å resirkulere 150.000 tonn CO 2 og 20.000 tonn H2 fra sin årlige industriproduksjon.

– Selskapet ferdigstiller nå sitt første prosjekt i Kina, og signerte nylig nok en stor kontrakt i landet, og dette gir fleksibilitet med tanke på tidspunktet for å hente kapital, sier Sigurbjörnsson.

CRI har engasjert meglerhusene Sparebank 1 Markets og Nordea Markets som tilretteleggere, og Sigurbjörnsson bekrefter at disse har gitt råd om å utsette prosessen i lys av nåværende markedsforhold.

– Det vil alltid være selskaper og eiere som ikke er fornøyd med den prisingen kapitalmarkedet gir, og av den årsak velger andre alternativer, sier Einar Andreas Kindberg, ledere for egenkapitaltransaksjoner i Sparebank 1 Markets, til E24.

RÅDGIVER FOR CRI: Sparebank 1 Markets og ECM-sjef Einar Andreas Kindberg.

Han viser til at en slik beslutning vanligvis tas før en intensjonen om en børsnotering annonseres, men at det i noen tilfeller er «nødvendig for eierne å informasjonsutligne at selskapet vurderer strategiske alternativer».

– En børsnotering tar fort seks måneder å forberede, og for selskaper som opererer i volatile råvaremarkeder er det mange parametere som kan endre seg i denne perioden, sier Kindberg.

Krevende milliardjakt

I tillegg til selskaper som ønsker seg på børs, er det også flere eksisterende børsselskaper som jobber med kapitalinnhentinger om dagen.

Det klart største pengebehovet har Ice, som annonserte en emisjon på 2,5 milliarder kroner i forrige uke. Mobilselskapet må restrukturere en gjeldstynget balanse etter tunge underskudd de siste årene.

Pengene må de skaffe fra noen andre enn sin ukrainske milliardær-hovedeier Leonard Blavatnik og hans Access Industries, som har varslet at han ikke vil spytte inn mer penger.

Ice-kursen raste over 62 prosent samme dag som transaksjonen ble annonsert, og har falt videre i etterkant. Fredag faller aksjen nye 4,2 prosent.

DNB Markets og Pareto Securities er rådgivere for Ice i kapitaljakten.

– Hvor mye påvirker den nåværende markedsuroen prosessen til selskaper som jakter ny kapital?

– På generelt grunnlag kan jeg si at når det er stor uro, så er det naturlig å være avventende med å gjøre store transaksjoner, sier Peter Behncke, sjef for corporate finance i DNB Markets.

– Men en god deal er også en god deal i et mer ruskete marked, så det er ikke snakk om noen bråstopp, heller at markedet er mer selektivt, legger han til.

Flyr jakter kvart mrd.

Det ferske flyselskapet Flyr får hard medfart på børsen fredag, i likhet med konkurrentene, og er ned 5,4 prosent.

Selskapet har varslet at det vil hente inn 250 millioner kroner i en emisjon som er garantert av blant annet hovedaksjonær og styreleder Erik G. Braathens' Ojada.

Selskapet uttalte i forbindelse med tredjekvartalspresentasjonen at kapitalinnhentingen ville være tilstrekkelig frem til Flyr fikk positiv kontantstrøm, i 2023.

Flyr hadde per utgangen av tredje kvartal brent av rundt 250 millioner kroner siden oppstarten, og kontantbeholdningen var på 363 millioner kroner.

Det foreligger ingen planer om å oppjustere kapitalbehovet eller å justere tidligere uttalelser om når Flyr vil ha positiv kontantstrøm i lys av den seneste coronavirus-utviklingen, ifølge finansdirektør Brede Huser i Flyr.

«Vi har ingen oppdateringer på emisjonen i forhold til hva som er tidligere kommunisert, som er at tegningsperioden vil antageligvis være i januar 2022 og at emisjonen er 100 prosent garantert», skriver Huser i en e-post til E24.

– NATURLIG Å AVVENTE: Peter Behncke, sjef for corporate finance i DNB Markets.

– Har roet seg fra uvanlig høyt nivå

Etter en ekstremt hektisk start på 2021, der rekordhøye 48 nye selskaper gikk på børs i første halvår, har det vært betraktelig stillere etter sommerferien.

Børsboomen siden sommeren 2020 har primært vært drevet av små og umodne vekstselskaper, særlig innen fornybar energi.

I et intervju med E24 i august spådde Sparebank 1 Markets at man fremover ville se færre og større børsnoteringer, ettersom investorene hadde begynt å etterspørre mer modne selskaper å investere i.

Les også

Venter færre og større børsnoteringer: – Investorene etterspør mer modne selskaper

Totalt 13 selskaper er blitt notert på Oslo Børs og Euronext Growth i andre halvår, med robotlagringsselskapet Autostore som den klart største med en verdi på 109 milliarder kroner.

– Kan man konkludere med at den ekstreme aktiviteten i dette markedet er over for denne gang?

– Vi har betydelige transaksjoner i ordreboken, men markedet er mer selektivt nå, og etterspør mer modne og større selskaper med en levedyktig forretningsmodell. Disse transaksjonene er ofte større og gir som regel en høyere likviditet i ettermarkedet, noe investorene er opptatt av, sier Kindberg.

– Når det er sagt, finnes det fortsatt mange mindre utrolig spennende selskaper der ute innenfor enkelte nisjer, som vi ser investorene viser stor interesse for, samt flere transaksjoner som ender privat, legger han til.

Behncke i DNB Markets mener også det er for tidlig å konkludere på om investorenes appetitt på nye børsselskaper er borte for denne gang.

– Markedet har roet seg fra et uvanlig høyt nivå, og det er naturlig å tenke seg en liten pause nå, mens investorene tar innover seg effekten av kommende rentehevinger og andre fase av pandemien, sier Behncke.

Publisert: