Næringsministeren må svare for Statkrafts trading-bonuser

SV-stortingsrepresentant Lars Haltbrekken stiller spørsmål ved bonusutbetalingene til krafttradere i Statkraft etter økninger i lønnsutgiftene for kraftgiganten.

MISFORNØYD: Lars Haltbrekken mener harde tider i Europa skal ikke være til fortjeneste for krafttradere.
Publisert: Publisert:

Statkraft er heleid av den norske stat, og kom nylig med resultat for andre kvartal som viste et kraftig underskudd som følge av forhåndssolgt kraft til lavere priser enn dagens nivåer.

Også kostnadene til lønn økte, blant annet grunnet økte avsetninger til bonusbetalinger som tilfaller krafttradere. Men hvor mye bonusene utgjør i kroner og øre fremstår ikke tydelig av rapporten, og Statkraft-sjefen hadde heller ikke oversikt over beløpet da han snakket med E24. Det liker ikke SVs Lars Haltbrekken.

Derfor stiller han spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre om hvor mye bonusutbetalingene utgjør, og hvordan utviklingen har vært de siste fem årene.

– Krigen i Ukraina burde ikke være noe som fører til høyere bonusutbetalinger for krafttradere, sier han med henvisning til at energiprisene er høye som følge av den russiske invasjonen.

Statkraft sier selv at høye strømpriser ikke har betydning for bonusutbetalingene, og at det dreier seg om avsetninger til fremtidige bonuser, som altså ikke er utbetalt på nåværende tidspunkt.

Les også

Fastprisavtalene som forsvant

Ikke sånn vi ønsker det

Hvis Lars Haltbrekken får oversikten han etterspør mener han næringsminister Jan Christian Vestre må ordne opp.

– Hvis jeg får oversikten mener jeg at næringsministeren må gå inn og gi klar beskjed til Statkraft om at dette er ikke noe vi ønsker oss i statlige selskap, sier han, og legger til:

– Vi ønsker nå å få fram fakta og be næringsministeren å bidra.

Stortingsrepresentanten stiller spørsmålet om at man kanskje ønsket å holde det skjult, fordi fakta ikke tåler dagens lys.

– Kunne blitt brukt bedre

Haltbrekken tror at Statkrafts bonusutbetalinger kunne blitt brukt til bedre formål.

– Det er klart at disse bonusutbetalingene er med på å drive opp kostnadene i selskapet og dette er jo penger som heller burde kommet fellesskapet til gode.

Spørsmålet fra Haltbrekken har allerede blitt sendt inn til Stortinget, men spørsmål som er stilt i juli går først til statsråden 1. august. Han har da seks arbeidsdager med å sette frem et svar.

Les også

Strømstøtten: 80 prosent i januar, februar og mars

UENIG: Knut Fjerdingstad i Statkraft er ikke enig med Lars Haltbrekken.

Uenig med SV

Knut Fjerdingstad, pressetalsperson i Statkraft fastslår at ingen av selskapets bonuser er knyttet til strømpriser.

– Kriteriene for bonusutbetalinger er basert på oppnåelse som settes på den enkelte ansatte, og om strømprisene er høye eller lave har det ingen innvirkning på deres bonusutbetalinger, sier han.

Han presiserer også at det ikke har blitt gjort noen form for bonusutbetaling i dette kvartalet, men at det kun er en avsetning som eventuelt utbetales i april.

– Må ha de beste folkene

Fjerdingstad tror næringsministeren kommer til å svare det samme som han selv gjør, og si at lederlønningene følger departementet retningslinjer.

– Vi må ha tak i de best kvalifiserte folkene og da må vi kunne tilby konkurransedyktige betingelser.

Han sier Statkraft forvalter store verdier for fellesskapet og er avhengige av høyt kvalifiserte medarbeidere som har kompetanse som selskapet og Norge er avhengig av for å være et ledende selskap i Europa.

– Statlige selskaper skal ikke være lønnsledende på noen måte, men må ha en grad av konkurransedyktige betingelser for sine ansatte, sier han.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, husket ikke beløpet for bonusutbetalingene i et intervju fra E24, men Fjerdingstad mener det blir feil å kritisere han for det.

– Den kommentaren falt på slutten av et langt intervju og han hadde ikke disse tallene i hodet akkurat da.

Fjerdingstad opplyser at de utover årsrapporter og kvartalsrapporter ikke kommenterer spesifikke tall og størrelser når det kommer til lønn og godtgjørelser.

I rapporten for andre kvartal kom det frem at kostnadene til lønn hadde økt med 894 millioner kroner fra samme periode i fjor. Dette forklares med endringen i pensjonslovgivningen med nyttår, et høyere antall ansatte og høyere bonuser i Market operations.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: