Norge blir ikke med på historisk havvindsatsing i Nordsjøen

Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland vil tidoble utbyggingen av havvind i Nordsjøen. – Naturlig at Norge kobler seg på samarbeidet, sier forsker. Men Norge vil prioritere egen satsing.

Ledere fra Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland lanserer en historisk havvindsatsing. Her er Danmarks statsminister Mette Fredriksen sammen med EU-leder Ursula von der Leyen.
Publisert: Publisert:

– Regjeringen har nylig lansert en storstilt satsing på havvind. Fra norsk side prioriterer vi nå dette arbeidet, i tillegg til områdene i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Det sier olje og energiminister Terje Aasland som svar på spørsmål om hvorfor Norge ikke blir med på samarbeidet.

Onsdag avtalte Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia å bygge ut infrastruktur og vindmøller til havs som til sammen skal gi en kapasitet på 150 gigawatt innen 2050.

Ledere fra de fire landene og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen møttes til toppmøte om havvind i Esbjerg i Danmark. Norge var ikke invitert, skriver Energi og klima.

Se kart over planene under:

Havvindsatsing i Nordsjøen

Del av Repower EU

Planen er å bygge fire energiøyer, altså kunstige øyer som samler strøm fra havvindparker, hvor strømmen kan samles og sendes videre til det europeiske fastlandet.

Investeringen er anslått til å ville koste nær 1.400 milliarder kroner.

– Dersom vi skal høste all vind som høstes kan i Nordsjøen, blir vi nødt til å gjøre det i fellesskap, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

Satsingen kommer som del av Repower-EU, en plan som skal gjøre EU uavhengig av russisk olje og gass.

Ifølge et estimat vil havvindsatsingen kunne forsyne rundt 230 millioner europeiske husstander med fornybar energi. Det er halvparten av alle husstander i Europa.

– Et større marked for Norge

– Det er fint at Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia satser på havvind. Det betyr et større marked for norsk leverandørindustri, og det er viktig for å sikre europeisk kraftforsyning og for å nå klimamål, sier sjefforsker John Olav Tande i Sintef.

Han leder et forskningssenter for vindkraft, og var nylig i Danmark for et møte om samarbeid innen havvind mellom Sintef, NTNU og Danmarks Tekniske Universitet.

– Jeg tenker det er naturlig at Norge kobler seg tettere på det europeiske samarbeidet på havvind nå som også Norge har et ambisiøst og langsiktig mål for utbygging av havvind i Norge, sier Tande.

Fra før av samarbeider Norge med landene rundt Nordsjøen gjennom Nordsjøsamarbeidet (NSEC).

Norge vil bygge ut 30 GW

EU har som mål om at havvind skal kunne produsere totalt 300 gigawatt innen 2050.

Det nye samarbeidet mellom Tyskland, Danmark, Nederland og Belgia utgjør rundt halvparten av dette.

Til sammenligning har Norge lansert planer om å bygge ut 30 gigawatt havvind innen 2040.

For at Norge skal lykkes med den satsingen som regjeringen har kunngjort, kreves det tung satsing på forskning, utvikling og utdanning, mener Sintef og NTNU.

Olje ut og havvind inn

Aasland mener Norges satsing vil gi et grønt industriløft, og sikre folk og bedrifter tilgang på rimelig kraft.

– Når vi nå satser stort på havvind, så legger vi samtidig opp til en stor satsing på norsk leverandørindustri, sier han.

Olje og energiminister Terje Aasland.

– Havvindsatsingen passer veldig godt inn i et tidsløp hvor aktiviteten fra oljeskattepakken fases ut, og så kommer havvind inn, sier Aasland.

Han peker på at energimarkedene i verden er i stor endring og at norsk petroleumsnæring er rustet til å håndtere endringene vi står ovenfor.

– Regjeringen ønsker derfor et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havbruk, mineraler – og havvind.

Havvindsatsing uten grunnfeste

– Viktig å ta del i dette løpet

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener samarbeidet mellom Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland sender viktige signaler til Norge.

– Selv om Norge ikke er med i dette samarbeidet i dag, så kan EUs samlede satsing og intensifiering av vindkraft være godt nytt for Norge, sier hun.

Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt.

Hun peker samtidig på at den nye satsingen vil bidra til økende konkurranse og et økt «teknologirace» for å utvikle de beste vindkraftløsningene.

– Det vil selvfølgelig utfordre tempoet og teknologien de norske vindkraftselskapene nå jobber med, sier Saltvedt.

Hun mener økt konkurranse sannsynligvis vil føre til en raskere utvikling av teknologi og kompetanse som er viktig for å få utvikle produksjon, teknologi og distribusjon – altså hele næringskjeden.

– For Norges del er det viktig å ta del i dette løpet og at vi ikke blir parkert på sidelinjen når ny prosjekter skal utvikles og løyver skal tildeles, sier hun.

– En stor mulighet for Askøy
Publisert: