Ber om kutt i elavgiften: – Vil gi større oppslutning om klimaskiftet

Energi Norge oppfordrer politikerne til å trappe ned elavgiften i takt med en økende CO₂-avgift: – Vi må nok se på om vi skal gjøre enda mer på elavgiften enn det vi har foreslått, sier Senterpartiet.

Energi Norge oppfordrer politikerne til å redusere elavgiften, noe de mener vil bidra til en mer rettferdig klimaomstilling.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Ved å trappe ned elavgiften når CO₂-avgiften trappes opp, unngår vi at vanlige familier får økte energikostnader i en overgangsfase hvor ikke alle har råd til elbil, er budskapet fra Energi Norge.

– Det vil være et godt bidrag til en rettferdig klimaomstilling i Norge, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Elavgiften, som betales for bruk av miljøvennlig energi, bremser dessuten farten på det grønne skiftet, hevder han.

– Det mest effektive politikerne kan gjøre er å senke avgiftene. Det vil gi større oppslutning om klimaskiftet, sier Kroepelien.

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, oppfordrer politikerne til å redusere elavgiften.

Kroepelien mener alt ligger til rette for å redusere elavgiften nå, da inntektene fra en økende CO₂-skatt vil kompensere for redusert elavgift, slik at statskassen kommer ut i null.

– Fra 2008 til 2019 økte elavgiften med 50 prosent. Vi mener man nå bør tilbake til nivået fra 2008.

– Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger opp dette, sier Kroepelien.

– Ingen planer om å redusere elavgiften

– Arbeiderpartiet har ingen konkrete planer om å redusere elavgiften, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av finanskomiteen, Eigil Knutsen.

Knutsen vil samtidig ikke utelukke at Arbeiderpartiet reduserer elavgiften, men sier «dette er et spørsmål som skal avgjøres i de årlige budsjettene».

Heller ikke Høyre vil gå inn for å redusere elavgiften, selv om partiet går inn for andre skatte- og avgiftslettelser.

– Å kutte elavgiften vil ikke være særlig treffsikkert. Elavgiften er mye lavere enn i nabolandene våre, og deler av landet er allerede fritatt. Derfor tror jeg vi heller bør ta i bruk andre og sterkere virkemidler for å gjøre det lønnsomt for folk flest å velge klimavennlige løsninger, sier stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen, Lene Westgaard-Halle.

Høyres stortingsrepresentant, Lene Westgaard-Halle, mener elavgiften som regel ikke avgjør om folk kjøper seg elbil.

Westgaard-Halle mener at det for folk flest ikke er elavgiften som påvirker hvorvidt de kjøper seg elbil eller ikke. I likhet med Knutsen, holder Westgaard-Halle uansett døren på gløtt.

– Vi er åpne for å diskutere alle forslag for å gjøre det mer lønnsomt for vanlige folk å bidra til å kutte utslippene, sier Westgaard-Halle.

Vil redusere elavgiften

– Vi mener absolutt at man må bruke elavgiften som et grep for å redusere prisen som vanlige husholdninger betaler, sier Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet, som er medlem av finanskomiteen.

Senterpartiet er det eneste partiet som har signalisert tydelig at de ønsker kutt i elavgiften, men kun med marginale ett øre i kilowattimen.

– Dere vil kutte elavgiften med ett øre kilowattimen. Det er ikke så mye hvis totalprisen er på 1,50 kroner?

– Vi ønsker å kutte elavgiften med ett øre kilowattimen i første omgang, men vi må nok se på om vi skal gjøre enda mer på elavgiften enn det vi har foreslått, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet mener det er nødvendig å ta grep for å redusere prisen husholdningene betaler.

Varslet økning i CO₂-avgift

Regjeringen har varslet en gradvis økning i CO₂-avgiften fra 590 kroner per tonn i dag til 2000 kroner i 2030.

Energi Norge har beregnet at den økte CO2-avgiften vil koste 2400 kroner ekstra i året for en fossilbil med normal kjørelengde. Samtidig betaler en gjennomsnittlig husholdning 2600 kroner årlig i elavgift.

Strømprisene har vært rekordhøye i år, noe en økende elavgift har bidratt til. Så langt i 2021 har elavgiften utgjort 13 prosent av strømregningen, og i et normalår ville elavgiften utgjort en enda større andel av regningen, ifølge Energi Norge.

Norske strømkunder betaler til sammen over 11 milliarder kroner årlig i elavgift til staten, ifølge Kroepelien, som nå mener politikerne må ta grep.

Publisert: