Slik blir avgiftsfremtiden for flyselskapene etter valget

Luftfarten er fortsatt i knestående, men snart kan avgiftene komme strømmende på igjen.

Den omstridte flypassasjeravgiften, også kalt flyseteavgiften, kan komme tilbake etter pandemien og stortingsvalget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Flypassasjeravgiften skal etter planen gjeninnføres i januar 2022.

Da den ble innført i 2016, var det etter store protester, særlig i Østfold, hvor avgiften ble brukt av Ryanair som påskudd til å forlate Moss Lufthavn Rygge – noe som endte med kroken på døren for lufthavnen.

Selv blant regjeringspartiene var det uenighet om hvordan avgiften i det hele tatt hadde oppstått.

I fjor ble den opphevet som følge av coronapandemien, og selv om flyginger igjen vil være avgiftsbelagt 1. januar 2022, er det ikke alle de politiske partiene som har planer om gjeninnføring.

Blant annet skriver Fremskrittspartiet i sitt partiprogram at de ikke vil gjeninnføre flypassasjeravgiften.

Slik forholder stortingspartiene seg til flypassasjer- og CO2-avgiften for luftfarten helgen før valget:

Ap vil se an

Arbeiderpartiet var skeptiske til, og motstander av, flypassasjeravgiften da den ble innført. Likevel er partiet nå noe mer avventende til spørsmålet, som må vurderes etter valget og pandemien.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide er opptatt av at mer utslippsvennlige, eller heller utslippsfrie, varianter av lufttrafikk, snart kan tas i bruk. Blant annet ønsker de å gjøre elfly, som Widerøe nå skal jobbe med å innføre, avgiftsfrie.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

– CO2-avgiften faller jo bort av seg selv med elfly. Flypassasjeravgiften blir jo også irrelevant her. Landingsavgifter kan fritas en periode for å hjelpe det inn. Det blir litt som med elbiler, sier Eide.

Når det gjelder CO2-avgiften, kan velgerne vente at Klimaplanen fra den sittende regjeringen, som ble vedtatt av Stortinget i januar, vil bestå på dette området.

– På CO2 er vi helt enig med regjeringen. Vi vil utvikle dekningsområdet for den norske CO2-avgiften og EUs kvotesystem. Om noe kommer innunder EUs kvotesystem, så faller den norske bort, og da er vi over på samme spor som resten av Europa. Det kommer etter hvert også på lufttransport, sier Eide.

Høyre: Ikke varslet endring

Finanspolitisk rådgiver Eirik Mofoss i Høyres stortingsgruppe sier understreker at flypassasjeravgiften bare er midlertidig opphevet ut 2021.

– Eventuelle endringer i flypassasjeravgiften vil legges frem som en del av statsbudsjettet 2022. Det har ikke vært varslet noen endringer fra regjeringens side foreløpig.

– Høyre er for å bruke skatte- og avgiftssystemet til å skape atferdsendringer og kutte klimagassutslipp, skriver Mofoss i en e-post.

Når det gjelder CO2-avgiften, viser Mofoss til Klimaplanen.

– Dessuten har Høyre lovet at alle økninger i CO2-avgiften skal føres tilbake til folk og bedrifter. Det betyr at hvis en avgift går opp, skal en annen skatt eller avgift ned.

Les også

Regjeringen jekker opp flyrutekjøp og fjerner flypassasjeravgiften

SV vil har mer for dem som flyr mest

Stortingrepresentant Lars Haltbrekken i SV ønsker å avgiftsbelegge de som flyr mest.

– Vi vil innføre en progressiv flypassasjeravgift, hvor de som flyr mest også er de som betaler mest. Dette er også noe Labour i Storbritannia har tatt initiativ til. Vi ønsker å gjøre det dyrere å fly. Særlig mellom de store byene i Sør-Norge og særlig de som fly mye, sier Haltbrekken.

– Vi har støttet CO2-avgiften, men også sagt at det kan bli aktuelt å øke ytterligere, dersom det trengs for å gjennomføre store nok utslippskutt.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV.

Haltbrekken trekker samtidig frem at de ønsker en kraftig satsing på jernbane og nattogtilbudet, som konkurrerer med flytrafikken i Norge.

– I tillegg vil vi ha egen satsing på elfly, altså nullutslippsfly. Vi vil gjenta elbilsuksessen i lufta og innføre en støtteordning som gjør at vi raskt kan få tatt i bruk nullutslippsfly når den er teknologisk klar, forhåpentlig i midten av 2020-tallet, sier han.

Les også

Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften

Senterpartiet uenige

Finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, mener avgiftsnivået i luftfarten er for høyt, og har følgende å si om flypassasjeravgiften:

– Senterpartiet har vært uenig med regjeringen som de senere årene har gitt luftfarten et rekordhøyt avgiftsnivå med innføring av flypassasjeravgift og høyere moms.

– Senterpartiet mener at det fremover bør være et betydelig lavere avgiftsnivå for luftfarten enn det var før pandemien. I et langstrakt land som Norge er et velfungerende flytilbud helt avgjørende for folk og næringsliv.

Finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Gjelsvik er klar på at økningen i CO2-avgiften, slik den er foreslått i Klimaplanen, er uaktuelt for Senterpartiet.

– Vi mener dette vil kunne føre til nedlegging og utflagging av industri og arbeidsplasser, og det rammer hardest de som har lav inntekt og bor der kollektivtilbudet er dårlig utbygd.

– Vi mener at CO2-avgiften bør differensieres slik vi har tradisjon for i Norge, og utformes etter dialog med de ulike næringene. En økning i CO2-avgiften kun bør være et virkemiddel der det ikke fører til karbonlekkasje, handelslekkasje og tap av norske arbeidsplasser, sier han.

Les også

Venstre går inn for nedleggelse av taxfreeordningen

Venstre støtter avgiften – FrP vil avskaffe

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er for tidlig å si hva status for flypassasjeravgiften vil bli neste år, men understreker at Venstre er for.

– Jeg kan ikke si hvordan budsjettet for neste år blir, men vi mener det var riktig å innføre flypassasjeravgiften, fordi det å fly er noe av det vi gjør som har det høyeste klimafotavtrykket.

– Jeg synes det er riktig at en har en høy pris for utslipp på luftfarten, ikke minst så vi nå kan få omstilt luftfarten, i retning av elfly, hydrogen og biodrivstoff.

– Så vi trenger å omstille luftfarten, og da må det koste å slippe ut CO2 også i lufta.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Frp har i sitt partiprogram gjort det klart at de ikke vil gjeninnføre flypassasjeravgiften.

Miljøpartiet De Grønne nevner ikke denne spesifikke avgiften i sitt partiprogram, men ifølge NRK vil de øke klimaavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra reiseavstand og tilgangen til alternative reisemåter.

KrF vil redusere flyseteavgiften på kortbanenettet, og øke den på andre flyreiser, ifølge NRK. I partiprogrammet heter det at de vil «bruke omsetningskrav og avgiftspolitikken til å sikre økt bruk av bærekraftig biodrivstoff i luftfarten».

Norwegian: Ikke rett medisin

Bærekraftsjef Anders Fagernæs mener, ikke overraskende, at økte avgifter ikke er det luftfarten nå trenger.

– Luftfarten er i knestående og jobber på spreng for å gjenreise seg. Økte avgifter svekker norske flyselskapers økonomiske bærekraft og evne til å løfte store investeringer i utslippsreduserende teknologi. Økte avgifter er ikke rett medisin for å få norsk luftfart på bena, trygge arbeidsplasser og akselerere utslippskutt, skriver Fagernæs i en e-post.

Han understreker at det ikke er gode tider for norsk luftfart, og at flypassasjeravgiften ble innført nettopp for å øke statens inntekter i gode tider.

– Flypassasjeravgiften er en fiskal avgift som ble innført for å øke statens inntekter i gode tider. Nå er det ikke gode tider for norsk luftfart. Flypassasjeravgiften bør fjernes permanent for å bedre den økonomiske bærekraften i norske flyselskaper, trygge arbeidsplasser og øke selskapenes evne til å løfte investeringer i utslippsreduserende teknologi.

Heller ikke CO2-avgiften, og den kommende tredoblingen frem mot 2030, faller i godt jord hos det kriserammede flyselskapet.

– CO2-avgiften er særnorsk, og svekker norske flyselskapers konkurransekraft internasjonalt. Ulike konkurransevilkår svekker norske flyselskapers økonomiske bærekraft, som igjen rammer tryggheten til norske arbeidsplasser og evnen til å akselerere utslippskutt.

– Hva bør en ny eller gjenvalgt regjering eventuelt heller gjøre?

– En ny eller gjenvalgt regjering bør prioritere løsninger som gir utslippskutt i stor skala, og som kan leveres av norsk industri og skape norske arbeidsplasser. Bærekraftig flydrivstoff er en slik løsning, sier Fagernæs.

Han viser til at alt bærekraftig flydrivstoff som brukes i Norge i dag importeres, og at prisgapet til fossilt flydrivstoff fortsatt er for stort.

– Vi kan fylle 50 prosent bærekraftig flydrivstoff på våre fly i dag, men det produseres foreløpig svært små mengder globalt.

– Bærekraftige løsninger bør belønnes, ikke skattlegges.

Publisert: