Norwegian med overskudd og forbedret kontantposisjon

Norwegians gjenoppstandelse ble sterkt overskygget av coronasituasjonen i 2021 men restruktureringen redder resultatet. Flyselskapet var bedre på driften i fjerde kvartal enn i tredje, til tross for omikron.

Konsernsjef Geir Karlsen og Norwegian vil tilby 270 ruter i sommer. Her fra dagens kvartalspresentasjon.
Publisert Publisert

Flyselskapet Norwegians resultater for fjoråret er sterkt preget av coronapandemien, som for bransjen ellers. Årets siste kvartal ble også hardt rammet av omikron-utviklingen.

Til tross for dette reddes årsregnskapet av vårens finansielle restrukturering. Samtidig peker driften i fjerde kvartal i riktig retning, og er bedre enn foregående kvartal.

– Jeg er glad for at vi har vært i stand til å tilpasse oss til variasjonene raskt og effektivt, og at vi kan legge frem et overskudd og forbedret kontantposisjon i et kvartal sterkt påvirket av omikronviruset og myndighetspålagte reiserestriksjoner, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en melding.

Norwegian fikk et resultat før skatt på 117 millioner kroner av driftsinntekter på 2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2021.

Driftsresultatet (EBIT) var på- 263 millioner kroner, sammenlignet med −296 millioner kroner i foregående kvartal, til tross for omikron-utviklingen som rammet fjerde kvartal hardt.

Finansinntekter

For helåret 2021 landet resultat før skatt på nær 1,9 milliarder kroner av driftsinntekter på 3,9 milliarder. Dette inkluderer positive regnskapseffekter på 5,3 milliarder kroner fra restruktureringen i fjor vår. Dette skyldes blant annet at enorme mengder gjeld da ble strøket.

Av driftsinntekter på 3,9 milliarder kroner i fjor, utgjorde tilleggstjenester, som salg om bord, bagasje, reservasjon og så videre (ancillary) 942 millioner kroner.

Av totale driftskostnader på nær 6,6 milliarder kroner, utgjorde lønnskostnader noe over to milliarder kroner, mens drivstoff var på 1,4 milliarder kroner.

«De fortsatt økende drivstoffprisene ventes delvis å motvirke selskapets positive gjenreisning fra pandemien», heter det i utsiktene i kvartalsrapporten.

Les også

Oljeprisutviklingen kan gi kostnadsbombe for luftfarten

Økte likvider

Selskapet varslet også i slutten av desember 2021 å ha inngått en avtale om salg av landings- og avgangstillatelser ved Gatwick lufthavn London.

Ved utgangen av fjerde kvartal har Norwegians kontantbeholdning økt til 7,7 milliarder kroner.

«Norwegian har fortsatt å fokusere på kostnadskontroll og likviditetsdisiplin over alle aspekter av selskapet, som har ført til en forbedring i kontantbeholdningen», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Les også

Omikron-knekk for Norwegian i januar

«Nytt» selskap

Norwegian hadde i 2020 et underskudd på 22,3 milliarder kroner før skatt, mens driftsinntektene var på rundt 9,1 milliarder kroner.

Resultat før skatt i fjerde kvartal 2020 var på −16,6 milliarder kroner av driftsinntekter på 670 millioner kroner. Da hadde selskapet kun 15 av 131 fly i drift, primært på norsk innenriks, på grunn av coronasituasjonen.

I 2019, før coronapandemien, hadde Norwegian driftsinntekter på over 43,5 milliarder kroner, og et underskudd på 1,6 milliarder kroner før skatt.

Norwegian anno 2021 er imidlertid et helt annet selskap.

I forbindelse med restruktureringen av flyselskapet våren 2021 ble gjeld og forpliktelser på i alt 140 milliarder kroner sanert. Over 100 fly ble sendt tilbake til eierne, og rundt tre fjerdedeler av selskapets ansatte måtte gå.

Tilbake står idag rundt 3600 ansatte og en flåte på rundt 50 fly, som vil vokse mot nærmere 70 fly mot sommeren.

Publisert