Vil krevje erstatning frå staten

I dag går advokat Dag Steinfeld til frontalåtak på staten i Oslo tingrett. Han meiner statstilsette har gjort seg skuldig i straffbart brot på teieplikta.