Kjøper rederier for 800 millioner

Pengesterke GC Rieber Shipping ASA i Bergen spretter pengesekken.