Banksjef tapte i Høyesterett

Høyesterett avviser anken fra tidligere assisterende banksjef i Finansbanken, Håkon Roska.