Hver fjerde butikk med underskudd

Hver fjerde butikkunde hos regnskapsbyrået Kemax hadde underskudd i fjor. Bergen Musikkhandel i sentrum endte 200.000 i minus.