Høyesterett skal bruke fem dager på en plenumssak om tomtefeste, med start onsdag 15. august. Ankene over tilsammen tre tingrettsavgjørelser skal opp for Høyesterett i løpet av disse dagene.

Og spørsmålet, som høyesterettsdommerne må ta stilling til, er om to tomtefestebestemmelser er i strid med Grunnloven.

— Dette er en veldig viktig prinsippsak. Dersom grunneierne får medhold, må tomtefesterloven behandles på nytt i Stortinget, sier advokat for Norsk TomtefesterForbund, Arild Ruus Simensen.

Forlenget festekontrakt

I de to første sakene dreier det seg om forlengelse av festekontrakt for henholdsvis et boligsameie på Øvre Ullern og en hytteeier i Rollag i Buskerud. Tomtefesterne mener at de etter tomtefestelovens paragaraf 33 skal få forlenget kontrakten med samme villkår som i den gamle kontrakten. Kort sagt vil nye villkår bety høyere festeavgifter for tomtefesterne.

Grunneierne på sine side mener at paragraf 33 strider både mot Grunnlovens forbud mot ekspropriasjon uten full erstatning, og Grunnlovens forbud mot at lover gis tilbakevirkende kraft, paragraf 105 og 97.

Tingretten i Hallingdal og Oslo viste seg å ha vidt forskjellig syn på denne saken; mens Hallingdal ga tomtefesterne medhold, vant grunneier fram i Oslo. Nå skal Høyesterett avgjøre om paragraf 33 er grunnlovsstridig.

I den tredje saken handler det om innløsning av festetomt. En tomtefester i Ryfylke ønsket å løse inn en boligtomt for 40% av råtomteverdien fratrukket verdien av de investeringer som festeren selv hadde gjort.. Dette er i tråd med tomtefestelovens paragaraf 37. Grunneier ville at innløsningssummen skulle beregnes ut fra et annet punkt i samme paragraf, der innløsningssummen blir på 30 ganger årlig festeavgift, basert på en oppjustert festeavgift.

Med festers alternativ ville innløsningssummen bli ca. hundre tusen, mens festeren måtte betalt to hundre tusen mer med grunneiers beregningsmåte.

Ryfylke tingrett ga grunneier medhold, og nå skal Høyesterett avgjøre om også paragraf 37 i tomtefesteloven kan være i strid med Grunnloven.

Håper på seier

Tomtefesterforbundet håper selvsagt at tomtefesterne skal vinne fram, men tør ikke si noe sikkert om utfallet.

— Vi tror at Stortinget vurderte forholdet til grunnloven nøye, da de vedtok loven i 2004. Vi mener at det ikke er hold i at tomtefestebestemmelsene er i strid med grunnlovsparagraf 105, sier Ruus Simensen.

En ting er i alle fall sikkert. Utfallet av denne saken vil betyr noe for mange, da hele én million nordmenn er berørt av tomtefesterloven på en eller annen måte. Det gjelder også høyesterettsdommerne; 11 av 19 dommere har sagt seg inhabile i tomtefestersaken som begynner på onsdag.

Hva synes du om tomtefesteordningen? Si din mening i kommentarfeltet til høyre på siden!

Les flere hyttesaker her!