Vi gambler på strømprisene

Mens svenskene sikrer seg mot økte strømpriser, har ni av ti nordmenn kraftavtaler som følger markedsprisen. – Fornuftig, sier kraftprofessor.

– Hvis du klarer å time det riktig, kan det gå bra med fastpriskontrakter, men over tid taper du, sier professor Gerard Doorman ved NTNU.

Eksperten på elektriske kraftsystemer er overbevist om at nordmenn gjør lurt i å ikke binde kraftprisen.

Årsaken til at fastpriskontrakter over tid er mindre lønnsomme enn de markedsbaserte, er at risikoen for prisøkninger overføres til selgeren. Dette blir å betrakte som en forsikring, som kraftselskapene tar seg ekstra betalt for.

Statistikk fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) viser at kun én av ti nordmenn betaler fastpris på strøm. De resterende fordeler seg mellom standard variabel-kontrakter og spotprisavtaler (se fakta).

– Svak svensk konkurranse

I Sverige er det langt vanligere å inngå fastkontrakter på strøm. Ifølge tall fra Svensk Energi, har over 40 prosent av svenskene tegnet fastkontrakter på ett til tre år.

Doorman tror ikke det nødvendigvis er fordi det svarer seg for søta bror.

– Svenskene er mer forsiktige, og har også en større tradisjon for å velge fastrente på lån, sier han.

Et annet forhold som kan spille inn, er at konkurransen i sluttmarkedet er dårligere i Sverige. Dette kan gi høyere påslag på de svenske spotpriskontraktene enn i Norge.

Flere vil ha spot

I Norge har stadig flere kunder de siste årene gått over fra standard variabel-kontrakter til spotpris.

Ifølge tall fra NVE hadde rundt 40 prosent av husholdningskundene spotpriskontrakt ved utgangen av fjoråret, mens nesten 50 prosent hadde standard variabel. Ett år tidligere var de tilsvarende tallene ca 34 prosent og 55 prosent.

Fjerde kvartal i fjor var første kvartal på nesten to år at spotprisen var høyere enn snittprisen for standard variabel-kontrakt.

– Ettersom standardkontraktene henger etter, vil du – når prisene stiger – tjene på disse kontraktene, mens du taper når kraftprisene faller, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i Energibedriftenes landsforening.

Over tid vil det ifølge Pladsen ikke være særlig forskjell på de to kontraktstypene.

Strømprisen har stupt

På den nordiske kraftbørsen Nord Pool var prisen på kraft tirsdag 27,5 øre pr. kilowattime. Det er en nedgang på 36 prosent siden årets toppnotering fra 7. januar.

– Det skyldes at det i store deler av Norge har vært bra med nedbør og knapt nok dager med temperaturer under null. Samlet gir det et betydelig overskudd av kraft, sier Doorman.