USA har ennå ikke godkjent salg av norske F-16

F-16-flyene Forsvaret ønsket å selge til det amerikanske selskapet Draken International i fjor, er fortsatt i Norge. USA har ennå ikke godkjent salget.

Et F-16-jagerfly på Bodø hovedflystasjon i mars 2011.
  • NTB-Nils-Inge Kruhaug
Publisert: Publisert:

Brigader Aage Longva, som er prosjektleder i Forsvarsmateriell (FMA), kan ikke si nøyaktig hva som er årsaken til at den såkalte tredjepartsgodkjenninga fra amerikanske myndigheter ikke er på plass.

– Det er en pågående prosess, og vi registrerer at dette tar tid. Jeg vil ikke si at vi er skeptiske, men som en profesjonell salgsorganisasjon er vi alltid orientert om mulige alternativer, sier han til Teknisk Ukeblad , uten å ville utdype hva han legger i det.

Norge inngikk i november 2021 kontrakt med Draken International om salg av inntil 12 F-16 som da var i ferd med å fases ut fra Luftforsvaret. Avtalen har en verdi på rundt 900 millioner kroner, og flyene skulle etter planen leveres i fjor sommer.

Longva sier de ikke kjenner bakgrunnen for at godkjenningen ikke foreligger i det amerikanske byråkratiet, men peker på at krigen i Ukraina kan ha hatt betydning for saksbehandlingstida.

Verdens største private flyvåpen

Daværende forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) understreket i desember 2021 at han så positivt på salget, men Utenriksdepartementet vil først behandle søknaden om eksportlisens når amerikanske myndigheter har gitt grønt lys.

Draken International har rundt 150 fly og omtales som verdens største private flyvåpen. Selskapet leverer tjenester til det amerikanske forsvaret, nærmere bestemt såkalte Red Air-tjenester der de spiller rollen som fiendtlige fly når piloter fra USA og Nato-land øver på luftkamp.

Saudi-Arabias flyvåpen, som siden 2015 har gjennomført over 25.000 bombetokter mot mål i nabolandet Jemen , står imidlertid også på kundelista.

FNs utviklingsfond (UNDP) anslo i november 2021 at krigen i Jemen til da hadde krevd minst 377.000 menneskeliv, og store deler av landets infrastruktur er lagt i grus.

Kan ikke brukes

– Vi sørger for at våre kunder lykkes i hver eneste operasjon de gjennomfører, heter det på Drakens nettside. Selskapet utlyser regelmessig nye stillinger i Saudi-Arabia og søkte nylig om spesialist i elektronisk krigføring.

– De norske F-16-flyene kan ikke brukes som en del av tjenestene de selger til tredjeland, inkludert Saudi-Arabia, sa lederen for materiellavhending i Forsvarsmateriell, Magnus Hansvold, da NTB opplyste ham om Drakens virksomhet i Saudi-Arabia for ett år siden.

– Treningen som skal drives med flyene de ønsker å kjøpe fra Norge, er av en helt annen type, og den vil utelukkende foregå i USA på oppdrag fra det amerikanske forsvaret, forsikret han.

Publisert: