Ny elsparkesykkel-instruks: Oslo-politiet varsler kontroller og bøter

Oslo-politiet kan nå slå ned på flere på elsparkesykkel, men ønsker også å kunne gjøre systematiske promillekontroller. Samferdselsdepartementet vurderer alle tiltak for å få ned antall skader.

KAN BØTELEGGE: Politiinspektør Lisa Mari Løkke i Oslo politidistrikt sier at de er i gang med å skrive ut bøter når flere kjører på samme elsparkesykkel.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Politiet i Oslo opplever situasjonen med elsparkesykler som krevende, sier Lisa Mari Løkke til VG. Hun er politiinspektør og påtaleavsnittsleder for trafikk i Oslo politidistrikt.

Tirsdag gikk Oslo universitetssykehus ut med tall fra legevakten på skader knyttet til elsparkesykler. I juni har de daglig hatt 14 personer med slike skader på legevakten.

– Politiet er i likhet med skadelegevakten bekymret for det økende antall skader vi ser i forbindelse med ulykker på elsparkesykkel, sier Løkke.

– I mange av sakene er skadene stygge da fører har truffet med ansiktet først mot asfalten. Vi er også bekymret over at vi ser at det ofte er rus og høy fart involvert i disse sakene.

Har du erfaringer med elsparkesykler du mener at vi bør skrive om? Ta kontakt med journalist Andrea Rognstrand på andrea.rognstrand@vg.no eller Stine Slettås Machlar på stine.machlar@vg.no.

Gebyr og kontroll

Nå starter de utstedelse av gebyr der flere enn én person kjører samme elsparkesykkel.

– Vi kommer til å håndheve dette fremover, sier Løkke i Oslo-politiet.

– Gjelder dette bare kontroller, eller kan en forbipasserende politibil stoppe deg og ilegge deg et gebyr?

– Politiet vil kunne stoppe førere både i og utenfor kontroll. Er dere flere enn en person på en elsparkesykkel risikerer du at politiet stanser dere og at det ilegges gebyr til fører.

– Vil dere ha økt fokus på dette nå?

– Politiet i Oslo har alltid fokus på trafikksikkerhet i bybildet og vi mener at det er en viktig del av skadeforebyggingen på elsparkesykkel at det ikke er flere enn én fører på disse kjøretøyene.

«Bajaskjøring» blir anmeldt

Onsdag sørget Politidirektoratet for at gebyrkodene kom på plass slik at politiet landet over har mulighet til å ilegge 3000 kroner når flere kjører samme elsparkesykkel.

Dermed kan de iverksette de strengere reglene som regjeringen kunngjorde i mai.

– Dersom det er grove overtredelser, blir det anmeldelse. For eksempel ved «bajaskjøring» med to personer på elsparkesykkelen. Da blir det strengere reaksjon, sier fagdirektør for trafikk i Politidirektoratet, Runar Karlsen, til VG.

Fagdirektøren sier at gebyret eller anmeldelsen først og fremst vil ramme den som fører elsparkesykkelen, men at personer som medvirker til overtredelsen også kan ilegges gebyr eller anmeldes.

Han påpeker at mens politiet skal bidra til å få bukt med elsparkesykkel-utfordringene, blir det i form av stikk-kontroller.

BEKYMRET OVER RUSKJØRING: Lise Mari Løkke i Oslo-politiet viser til at de i et høringssvar har foreslått at elsparkesykler skal klassifiseres som motorvogn og dermed få promillegrense på 0,2.

Etterlyser promillegrense

Oslo-politiet ønsker seg flere verktøy i kassen fordi de bekymrer seg over elsparkesykkel-kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Politiet i Oslo mener at det økende antall ulykker og skader i forbindelse med rus er et incentiv for lovgiver til å se på om reguleringen er god nok. Vi ønsker en promillegrense for bruk av elsparkesykler, sier Løkke.

Hun forklarer at det er krevende for dem å forebygge skadene de ser og som legevakten rapporterer om, fordi de ikke kan gjennomføre systematiske promillekontroller.

– Politiet kan kontrollere alle som ferdes i trafikken, også elsparkesyklister. Det vi ikke har hjemmel til for elsparkesykler i dag, er den klassiske og systematiske promillekontrollen, hvor politiet veiver inn tilfeldige førere av motorvogn for promillekontroll.

Årsaken til det er at elsparkesyklene etter loven ikke regnes som motorvogn.

– Kommer politiet i kontakt med noen som fremstår som åpenbart uskikket, for eksempel på grunn av beruselse har vi hjemmel til å gripe inn. I slike tilfeller vil politijurist kunne beslutte rustesting på nærmere bestemte vilkår. Men systematisk og tilfeldig kontroll, kan vi ikke gjøre i dag, utdyper Løkke.

Selv om det ikke er en promillegrense for å føre elsparkesykkel, er det ulovlig å kjøre den dersom man er uskikket, for eksempel på grunn av rus.

Oslo politidistrikt har tidligere foreslått i et høringssvar at elsparkesykler klassifiseres som motorvogn og dermed får promillegrense på 0,2.

– Vi kan ikke slå oss på brystet og si at vi er ferdig med regulering nå. Vi vurderer alle tiltak, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø til VG.

– Vurderer alle tiltak

– Siden vi kom inn i regjering for 1,5 år siden har vi satt inn en rekke tiltak for å regulere elsparkesykler. Vi har satt i gang endringer innen Vegtrafikkloven, som gebyr for to på en sparkesykkel, gebyr for feilparkering og andre tiltak. Det viktigste er nok at vi i samarbeid med Stortinget har gitt kommunene anledning til å regulere elsparkesykler i en kommune, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø til VG.

– Men vurderer dere spesifikt en promillegrense?

– Da vi hadde dette ute på høring var også promillegrense en del forslaget. Nå har vi dette til vurdering, og ser på flere ulike grenser for promille, men det er et lovarbeid som tar tid, sier Noresjø.

Hun mener at tallene fra Oslo skadelegevakt var rystende lesing.

– Det skadeomfanget og den eskaleringen i antall elsparkesykler hadde vi ikke sett for oss, nå har Oslo flere sparkesykler enn Paris, sier hun og fortsetter:

– Vi kan ikke slå oss på brystet og si at vi er ferdig med regulering nå. Vi vurderer alle tiltak.

Det innebærer ulike promillegrenser og å definere elsparkesykler som motorvogn – men ikke et forbud. Men det kan ta tid før en ny lov eller forskrift er på plass. Dersom det må en lovendring til, kan det opptil ett år.

– Vi har heller ikke sett effekten av kommunens regulering, påpeker Noresjø.

Hun peker på fire aktører som må ta ansvar for å få ned skadeomfanget: Staten, kommunene, utleierne og brukerne.

– Vi ser at folk ikke har tatt innover seg hvor farlig det kan være. De har relativ høy fart og er ganske ubeskyttet. Hvis du har promille, bør du ikke bruke sparkesykkel. Man mister nødvendig reaksjonsevne, sier Noresjø.

Publisert: