Ikke minst i spørsmålet om pensjoner virker posisjonene steile. LO ønsker, i motsetning til NHO, at de ansatte skal få kontroll over sine egne pensjonsordninger. I dag har bedriftene styringsrett og kontroll over de ansattes pensjoner i nesten hele privat sektor, noe LO ønsker å endre.

LO-leder Gerd Kristiansen er skuffet over NHO-sjef Kristin Skogen Lunds avvisning av fagbevegelsens ønske om å løfte pensjon i privat sektor inn i oppgjøret «fordi ordningene ikke er robuste nok».

— At hun setter foten ned og sier det ikke blir aktuelt å diskutere pensjonsspørsmålet i årets oppgjør, synes jeg rett og slett er trist, sier Kristiansen til NTB onsdag.

Skjønner reaksjoner

Lund mener arbeidsgiversidens syn på pensjonsspørsmålet er godt kjent, og at hennes uttalelser de siste dagene ikke er noe nytt.

— Vi er ikke engang villig til å diskutere tariffesting av pensjon i privat sektor. Den oppgaven vi har å gjøre nå, er å gjennomføre pensjonsreformen i offentlig sektor. Da får vi starte der og se på helheten etter hvert, sier NHO-lederen til NTB.

Også det fagbevegelsen beskriver som NHOs angrep på de offentlige tjenestepensjonene, skaper irritasjon. NHO mener de offentlige tjenestepensjonsordningene er for gode.

— At NHO som arbeidsgiverorganisasjon angriper en ordning innenfor et annet tariffområde, er ikke bare uvanlig, men også utidig. Du blander deg opp i noe du ikke har noe med. Jeg skjønner godt at både arbeidsgiverorganisasjonen KS og organisasjoner innenfor offentlig sektor reagerer på det Lund går ut med, sier LO-leder Kristiansen.

- Tar ansvar

Et viktig moment i forkant av oppgjøret er hvor dårlige tider det faktisk er i norsk økonomi.

— I LO er vi så vant til at NHO begynner å snakke ned tariffoppgjørene veldig tidlig på året at vi nesten ikke lar oss affisere av at det kommer, sier Kristiansen.

Hun venter på tall fra teknisk beregningsutvalg og sentralbanksjefens tale om utviklingen og vil ikke forskuttere hvilke krav som kommer fra LO 18. februar.

— LO viser alltid ansvarlighet og tar samfunnsansvar i dårlige tider. Viser det seg at vi er der, skal vi også gjøre det denne gangen. Men før den tid har jeg ikke lyst til å kommentere hvor mange prosent oppgjøret skal ligge på, sier LO-sjefen.

Konkurransekraft

Men for Lund er argumentene for lønnsmoderasjon og skattekutt for bedriftene blitt stadig mer relevante den siste tiden. Årsaken til det er at lønnsgapet mellom Norge og våre konkurrenter øker, understreker hun.

Lund avviser i den sammenheng uttalelsen fra Unio-leder Anders Folkestad, som tirsdag forklarte at NHOs ønske om skattekutt for bedriftene og krav om moderasjon skaper irritasjon i organisasjonen hans.

— Du kan ikke sette behovet for moderasjon i et lønnsoppgjør opp mot det vi snakker om av behov for skattelette, for det er to sider av samme sak, sier Lund.

— Begge deler vil være med på å styrke konkurransekraften til norske bedrifter. Om noe er det en logikk i at vi ser det i sammenheng, legger hun til.