Børsen reagerte umiddelbart positivt på tallene adm. direktør Irene Waage Basili la frem mandag morgen.

Dette til tross for at bergensrederiete i fjerde kvartal isolert gikk med et underskudd på 68 millioner kroner før skatt. Dette skyldes først og fremst negativ resultatandel og nedskrivning av investeringen i det tilknyttede selskapet Reef Subsea og urealisert valutatap.

Problembarnet Reef Subsea er snart historie, etter at GC Rieber Shipping nylig har inngått en avtale om salg av sin eierandel i dette selskapet til private equity-fondet HitecVision.

Salget skal gjennomføres innen utgangen av februar, og salgssummen er avtalt til 175 millioner kroner.

Utnyttet 90 prosent

I fjerde kvartal utnyttet Rieber Shipping 90 prosent av skipenes kapasitet, som er en nedgang fra 96 prosent i samme periode året før. Hovedårsaken er at et skip, «Polar Marquis», var under ombygging.

Dette, sammen med at et annet skip ble solgt i september, førte til driftsinntektene i kvartalet ble 23 millioner kroner lavere i forhold til samme kvartal i 2012.

Salget av skipet «HMS Protector» medførte på sin side en solid ekstraordinær gevinst og bidrar til å løfte det regnskapsmessige resultatet for 2013. Også «Polar Explorer» ble solgt i fjor.

Driftsresultatet ble nesten tredoblet fra 2012.

Men en stor del av resultat før skatt på 362 millioner kroner kommer fra salgsgevinster. Selskapet oppgir at normalisert resultat før skatt, det vil si korrigert for urealiserte valutaposisjoner, salgsgevinster og nedskrivning, er på 82 millioner kroner. Det er litt under halvparten av tilsvarende korrigert resultat for 2012.

— Styrket inn i 2014

Adm. direktør Irene Waage Basili sier at driften i fjerde kvartal var som ventet.

Hun sier også at selskapet går styrket inn i det nye året, med økt fokus på kjernevirksomheten.

— Vi ser spennende muligheter og er godt posisjonert for å vurdere nye muligheter for videre vekst, sier hun.

Kursen steg på børsen

Styret foreslår å øke utbyttet fra en krone per aksje i 2012 til fire kroner for fjoråret. Hvis generalforsamlingen følger forslaget betyr det nesten 175 utbyttekroner til aksjonærene.

GC Rieber-konsernet eier over 70 prosent av selskapet, som er notert på Oslo Børs. Rieber Shippings aksjekurs steg nesten ti prosent etter resultatfremleggelsen.

GC Rieber Shiping ASA 2013 2012
Driftsinntekter 796 781
Driftsresultat 628 214
Resultat før skatt 362 210

* Tall i millioner kroner