- Sandberg bryter egne retningslinjer

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, mener Per Sandbergs (Frp) uttalelser om Havforskningsinstituttet bryter regjeringens eget etiske regelverk for statsansatte.

BRYTER ETIKKREGLER: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, mener Fiskeriminister Per Sandbergs uttalelser om Havforskningsinstituttets forskning kan bryte med regjeringens eget etiske regelverk for statsansatte. NTB Scanpix

Det har kommet en rekke reaksjoner på fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) uttalelser om at forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) skulle dele regjeringens ambisjoner for vekst i havbruksnæringen.

— HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene, uttalte han blant annet.

- Bryter etisk regelverk

I et blogginnlegg fredag morgen ber han fiskeriministeren forklare hvordan disse uttalelsene er forenelig med retningslinjene, hvor det blant annet står:

« For ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner regnes det som en del av deres arbeidsoppgaver å bidra til samfunnsdebatten, komme med sakkyndige uttalelser osv. Selv om ansatte også ved disse institusjonene har en lojalitetsplikt, er det en del av deres arbeidsoppgaver å bidra til kritisk debatt. De ansatte har dessuten, i kraft av sin stilling, forsknings- og formidlingsplikt, og har dermed rett og plikt til å gjøre forskningsresultatene kjent, også dersom de strider mot vedtatt politikk.»

Ottersen mener selv svaret er gitt.

— Det er krystallklart at dette bryter retningslinjene. Dette bryter med grunnprinsippet i ethvert demokrati. Dette er den mest besynderlige uttalelsen jeg noensinne har hørt av noen minister om forskning, sier han.

  • Frode Bjerkestrand: Lakse-Pers heiarop
    Han mener det er en veldig farlig vei Sandberg begir seg inn på.

— Sandberg er ikke en privatperson lenger, men han har et konstitusjonelt ansvar for forskningen på dette området. Det som er så alvorlig er at den forskningen som drives ikke vil få kredibilitet og legitimitet hvis den styres politisk, sier han.

- Undergraver omdømme

Også Petter Aaslestad som er leder for Forskerforbundet er oppgitt over uttalelsene.

— Det er forbausende at regjeringen vil overstyre forskningen. Det er det som er det graverende her. Forskningen blir ikke god hvis resultatet er bestemt av politisk ledelse, sier han.

Han mener uttalelsene er med på å undergrave regjeringens forskningsomdømme.

— Vi har hele tiden snakket om hvordan regjeringens forskningsutvalg skal revitaliseres. Erna leder utvalget og leder regjeringens toppmøte om forskning. De gir inntrykk av at de satser på forskning, men disse uttalelsene bryter en grunnleggende tillit mellom forskning og politikk, sier han.

Han understreker at skal man få til innovasjon, er man avhengig av fri forskning.

— Den må være så fri at man kan finne resultater som ingen var klar over før man begynte, sier han.

Ber Erna rydde opp

Forskningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Marianne Aasen, forventer at statsminister Erna Solberg (H) rydder opp.

— Hun er opptatt av kunnskap, og hun har valgt sine statsråder, og da forventer jeg at de hun utpeker er inneforstått med dette. Det han har sagt viser at han ikke har forstått det, sier hun.

Hun har sendt et spørsmål til regjeringssjefen som hun forventer at Solberg vil komme til Stortinget og svare på.

— Vi kan ikke leve med at regjeringen gir slike beskjeder. Hvis ikke han trekker dette er det uholdbart. Jeg forventer at statsministeren rydder opp i dette.