Norge skal ut av oljedøsen

Oljenæringen vil ikke lenger være en motor for vekst i Norge, advarer regjeringens produktivitetskommisjon.