• TAR GREP: - Vi ønsker flest mulig ut i arbeidslivet, også dem som kommer fra Øst-Europa. Derfor satser vi nå på tettere og bedre oppfølging overfor denne gruppen, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Hadde full jobb, fikk dagpenger

En polsk elektriker jobbet full stilling i Nordsjøen, dro til hjemlandet i alle friperioder og hevet dagpenger mens han avspaserte.