Statoil utsetter Castberg og Snorre

Oljeselskapene som eier Johan Castberg- og Snorre-lisensene har besluttet å bruke mer tid på prosjektene.