Tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken i Oslo

Regjeringen griper inn og avslutter streiken. Bakgrunnen for beslutningen er at det er fare for liv og helse, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kalte partene inn til et møte mandag ettermiddag. Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten.

Bakgrunnen er at Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med mandag. Det etter at bydel Nordre Aker har meldt om at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten er tatt ut i streik.

Ifølge meldingen fra regjeringen ble det søkt om dispensasjon for samtlige, men kun én ble innvilget.

– Statens Helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dermed må alle de streikende tilbake på jobb, og alle berørte elever tilbake på skolen tirsdag.

Vurderte dispensasjoner

Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen sier de ønsket å finne en løsning og se på mulige dispensasjoner på nytt, men opplevde at Oslo kommune ikke var villig til det.

– Vi er overrasket og dypt skuffet. Her ga statsråden oss en mulighet for å komme til en løsning, men det ville kommunen ikke, sier hun til NTB.

Hun mener Unio har lagt seg på et forsvarlig streikeuttak, og at bemanningen i hjemmetjenesten var tilsvarende ordinær helgebemanning.

– Da mente vi at det ville fungere i en streikesituasjon også, sier hun.

Hun sier Unio har innvilget mange dispensasjoner, og at de var villig til å se på om det var feil i saksbehandlingen som gjaldt denne bydelen.

Kan ikke omrokere

Mange av sykepleierne som ikke er tatt ut i streik er bundet opp mot såkalt TISK-arbeid, som er testing, isolering, smittesporing og karantene. Dermed er det ikke mulig å omrokere sykepleierressursene.

Bydelen vurderte at det var så mange personer som ville miste tilgang på nødvendig helsehjelp at det i løpet av dagen kunne oppstå akutt fare for liv og helse. Som følge av situasjonen som helhet i bydelen, skriver regjeringen at det ikke lenger ville være mulig å avbøte konsekvensene av videre streik.

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak slik at streiker kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Når det ble klart på møtet at partene ikke kunne bli enige om å løse situasjonen, har jeg ikke annet valg enn å stoppe streiken når det er fare for liv og helse, sier statsråden.

Helsetilsynets vurdering er at det vil innebære en betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter. Frem til i dag har streiken forløpt uten alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt.

Les også

Denne søppelhaugen utløste tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd også for KS

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Regjeringen grep fredag ettermiddag inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Den utløsende årsaken var fare for brann i et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad, dermed var streiken over for rundt 21.000 arbeidstakere.

Unio hadde per fredag omkring 1.900 medlemmer i streik i Oslo. Streikeleder Aina Skjefstad Andersen sa da at hun var glad for at regjeringen ikke hadde stoppet streiken i Oslo ved å vedta tvungen lønnsnemnd også der.

– Vi har gjort et veldig bevisst uttak, slik at liv og helse ikke settes i fare. I tillegg har svært mange av dispensasjonssøknadene vi har fått, blitt innvilget, nettopp for å unngå at vi skulle få et slikt utfall, sa Andersen i en pressemelding.

Unio-medlemmer i Oslo gikk ut i streik 27. mai etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Blant annet skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet. Unio har 12 920 medlemmer i dette tariffområdet, ifølge deres nettsider. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet, med 9.089 og Norsk Sykepleierforbund med 2.759.

Også i Akademikerne er det gnisninger, og Norsk Lektorlag har varslet om plassfratredelse for 44 medlemmer ved to videregående skoler på Østlandet fra og med tirsdag.

Publisert: