Etablerer eget selskap for transport og lagring av CO₂

Northern Lights blir eget selskap med Equinor, Shell og Total som likeverdige partnere.

7. januar i år ble første salve avfyrt der klimagassen skal mellomlagres i Naturgassparken på Kollsnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Fangst og lagring av CO₂ er en sentral del av eierselskapenes strategier. Vi svarer ved å tilby CO₂-lagring som en tjeneste. Vi skal jobbe med selskaper i hele Europa og på tvers av sektorer for å bidra til et klimanøytralt samfunn, sier administrerende direktør for Northern Lights, Børre Jacobsen i en pressemelding.

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Norges Langskip-prosjekt. Prosjektet legger opp til fangst av CO₂ fra Norcems sementproduksjon i Brevik og Fortums bossbrenning i Oslo.

Samtaler med kunder

Men anlegget, som nå bygges på Kollsnes i Øygarden, har kapasitet til å ta imot mye mer klimagass enn det som kommer fra de to norske utslippspunktene. Når det settes i drift i 2024, vil Northern Lights bli det første åpne nettverket for transport og lagring av CO₂. Northern Lights tilbyr selskaper over hele Europa mulighet til å lagre CO₂ sikkert og permanent dypt under havbunnen i Norge.

Northern Lights er ifølge pressemeldingen allerede i samtaler med en rekke potensielle kunder i Europa.

Godkjenner utbyggingsplan

Olje- og energidepartementet varsler i tirsdag at de godkjenner plan for utbygging/installasjon og drift for prosjektet. Tillatelsen blir tildelt Equinor og overføres til Northern Lights så snart selskapet er godkjent som lisenshaver på norsk sokkel.

Ifølge pressemeldingen er operatør Northern Lights JV og de andre partnerne enige om at Equinor skal stå for de tekniske leveransene i bygge- og utviklingsfasen. Det vil inngås en avtale med Equinor om kjøp av tjenester fra Sture/Kollsnes sin operasjonsorganisasjon for terminal- og kontrollromstjenester. I tillegg planlegges det en avtale med Total for igangsettelse av tidligfase studier for utvikling av fase 2, samt med Shell om skipsbyggingskontrakter.

Publisert: