Boligprisvekst i Oslo: – Unge tvinges til å kjøpe sammen med andre

Stadig høyere boligpriser gjør at flere velger å kjøpe med andre, viser fersk kartlegging. Nå oppfordres førstegangskjøpere til å smøre seg med tålmodighet – eller flytte ut av de største byene.

Boligprisveksten har vært særlig sterk i Oslo. Like før nyttår økte andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen, kontra de som kjøper alene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Flere kjøpte sin første bolig i fjor. Ferske tall fra fjerde kvartal viser en økning av antall førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre.

Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse, med statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita som grunnlag.

Økningen i andelen samkjøpere kan sees i sammenheng med den særlig høye boligprisveksten i Oslo etter coronautbruddet, ifølge rapporten.

Den høye boligprisen gjør at færre makter å kjøpe sin første bolig alene, og lave renter gjør det isolert sett relativt gunstig å eie fremfor å leie. Dette skaper et ytterligere intensiv til å likevel kjøpe seg inn i boligmarkedet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

Samkjøperindeksen for Oslo fra 2008 til 2020, viser at andelen samkjøpere har økt i fjerde kvartal, men at den fortsatt er under toppnivået fra 2016.
Kjøpte sammen: – Hadde ikke kommet inn på boligmarkedet ellers

– Det blir en risikovurdering

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, er klar på at prisnivået i Oslo skiller seg ut fra resten av landet – og at situasjonen sannsynligvis alltid vil være slik. Likevel ber han unge som vurderer å kjøpe med venner og bekjente tenke seg ekstra godt om.

– Alle samkjøp åpner for at man må selge tidligere enn man hadde trodd selv, men det skjer oftere med venner som finner ut at de ønsker en annen bosituasjon, forteller Olsen.

Økonomen poengterer at det påløper kostnader ved både kjøp og salg, og at det ikke er sikkert at prisnivået er så mye høyere om et par år enn hva det er til sommeren.

– Man kan ikke utelukke at prisene faller noe etter hvert som rentene går ned. Tenk dere om før dere hopper i det, denne typen risiko må man vurdere ved alle kjøp. Anbefalingen er at dersom man skal kjøpe, så gjør man det for en god periode, forteller sjeføkonomen.

Kjetil Olsen i Nordea Markets mener samkjøp med venner åpner for risiko.

Flytting kan bli et alternativ

I Oslo ser samkjøperandelen ut til å være særlig prisfølsom, og selv om det har vært en økning i samkjøperandelen i fjerde kvartal har samkjøperandelen nasjonalt falt gjennom årene.

Meglertoppen mener det kan være tre årsaker til at andelen samkjøpere ikke har økt like mye som boligprisene over tid.

– For det første har rentene falt jevnt og trutt, som har gjort det mer attraktivt å eie fremfor å leie. For det andre har inntektsveksten vært ganske sterk over tid, og det siste er at foreldre i større grad har hjulpet med å få unge inn på boligmarkedet, sier Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving, sier til E24.

Likevel kan dagens sterke boligprisvekst, særlig i Oslo, gjøre det vanskeligere for unge mennesker å kjøpe sin første bolig. Geving sier at unge nå tvinges til å kjøpe bolig sammen.

– Utviklingen gjør at man fort må ut av byen for å kunne kjøpe bolig, sier han.

Kjetil Olsen i Nordea sier de ser spor av utflytting fra store byer i Sverige hvor det er økende interesse for boliger med landlig preg. Likevel er det ikke noen kraftig tendens, og det er fortsatt høy etterspørsel etter mindre leiligheter i Oslo, opplyser makroøkonomen.

Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for førstegangskjøpere.
Boligprisene har steget 66 prosent – men flere unge kjøper alene

Meglersjef: – Tenk langsiktig

Rapporten fra fjerde kvartal viser at noen samkjøper med partner, mens andre kjøper med venner eller foreldre for å få råd til å eie bolig.

Selv om samkjøpet for noen et langsiktig prosjekt, viser rapporten også at flere unge kjøper bolig bare for en kort fase i livet, for eksempel i tilknytning til studier. Geving sier man burde tenke langsiktig når man tenker å kjøpe sammen med andre.

– Fordelene med å kjøpe sammen er at det åpner en mulighet for å eie fremfor å leie, og det kan være tryggere å eie sammen, dersom den ene får betalingsvansker i en periode. Dersom venner kjøper sammen er det viktig å ha en skikkelig avtale.

Ifølge Geving burde avtalen avklare eierbrøk, og si noe om man skal ha felles eller separate lån. Samtidig burde den si noe om hvordan lån skal nedbetales, hvordan felles utgifter skal deles og alle situasjoner som kan oppstå. I tillegg si noe om hvordan man avvikler sameie dersom det blir aktuelt.

– Selv om det er en risiko å kjøpe sammen med andre, er det ofte slik førstegangskjøpere kommer seg inn på boligmarkedet, og det kan derfor være en god løsning, sier han.

Har du kjøpt bolig sammen med venner, søsken eller foreldre den siste tiden? Da vil vi gjerne snakke med deg. Kontakt E24s journalister her.

Ny rapport sår tvil om boligspekulant-boom under pandemien
Publisert: