Koronanedturen ble langt mildere enn fryktet i oljeservice

I fjor vår så det stygt ut for leverandørbedriftene i oljenæringen, men fallet ble mindre enn fryktet. En viktig årsak er større markedsandeler i fornybarnæringen og i utlandet.

Bildet er tatt da boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet var under bygging ved Aibels verft i Haugesund.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi visste lite da viruset traff oss i fjor. Vi så for oss ulike utfall, og noen av dem var ganske skremmende, sier Mads Andersen.

Konsernsjefen i oljeservicegiganten Aibel lar tankene gå tilbake til mars og april 2020, da koronaviruset stengte Norge. I det verste scenarioet måtte selskapet stoppe driften ved verftene i Haugesund og Thailand. Hvis det hadde skjedd, ville mange hundre medarbeidere, kanskje over tusen, blitt permittert.

– Det ville fått enorme økonomiske konsekvenser både for enkeltpersoner og for virksomheten, sier Andersen.

Høy aktivitet

Men til slutt gikk det langt bedre enn fryktet. Verftene ble ikke stengt, og ifølge Andersen skal man en del år tilbake i tid for å finne like høy aktivitet og omsetning som i fjor. Et titall av de 4000 ansatte ble permittert i kortere perioder.

Kostnadene ble riktignok høyere enn normalt, blant annet som følge av smitteverntiltak, men driftsresultatet kommer til å være positivt når regnskapet legges fram senere i år.

– Det er veldig gledelig. Med tanke på hvordan det kunne gått og hvordan andre bransjer og bedrifter sliter, har vi kommet veldig greit ut av dette, sier Andersen.

– Prosjektstyrt virksomhet som vår er i utgangspunktet uforutsigbar, og uventede hendelser er en del av hverdagen. Bransjen og selskapet er vant til å snu seg og finne løsninger raskt, og det tror jeg hjalp oss til å håndtere pandemien.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

– Så stygt ut

Fortellingen om Aibel passer godt inn i bildet som tegnes i en fersk oljeservice-rapport fra revisjonsselskapet EY.

– Det gikk betraktelig bedre enn vi fryktet i fjor vår. Da så det skikkelig stygt ut, sier EY-partner Espen Norheim.

EY-partner Espen Norheim.

Han har hatt ansvaret for den årlige EY-analysen de siste elleve årene. Da han la fram 2020-rapporten på denne tiden i fjor, så det lysere ut enn på lenge. 2019 hadde gitt sterk vekst, og oljekrisen var tilbakelagt for de fleste. Pilene pekte oppover også for 2020.

Noen uker senere kom koronaviruset til Norge, oljeprisen stupte og samfunnet ble stengt ned. De ferske spådommene kunne kastes i søppelet. Alt var endret.

I april ble det gjort nye beregninger. De viste at omsetningen i oljeservicemarkedet kunne falle med 22 prosent – på nivå med det verste året under oljekrisen.

Tror på vekst framover

Nå viser EYs ferske estimater at nedgangen ble på ti prosent. Norheim understreker at dette er et snitt for hele næringen – for noen bedrifter har det gått verre, mens andre har gjort det bedre.

– At det gikk bedre enn fryktet, tror jeg blant annet henger sammen med at aktørene i bransjen, og da tenker jeg spesielt på oljeselskapene, har tenkt langsiktig og opprettholdt et ganske høyt aktivitetsnivå. Det har gitt arbeid til leverandørene, for eksempel innen brønnoperasjoner og produksjonsstøtte ute i havet, sier Norheim.

Slik er utviklingen, ifølge EY. Til og med 2019 er reviderte tall, mens 2020–2022 er estimater.

I fjor sommer vedtok Stortinget en skattepakke til oljebransjen. Oljeselskapene skal betale mindre skatt nå og mer senere, noe som skal gi selskapene mer penger å bruke nå. Ifølge næringen selv kan pakken frigjøre 100 milliarder kroner til investeringer.

– Skattepakken har bidratt til at vi gikk fra dommedagsprofetier til at det endte ok. For servicebedriftene vil imidlertid den store effekten først kommer senere, sier Norheim og peker på at det tar en stund før vedtatte prosjekter blir til arbeid for leverandørene.

I 2022 spår EY en vekst på 6 prosent i oljeservicemarkedet, noe Norheim i stor grad tilskriver skattepakken. I år ventes veksten å bli 1 prosent.

Ny markeder

Ifølge Norheim er det de store fabrikasjonsbedriftene som har hatt den beste utviklingen de siste årene. Og nettopp Aibel er blant selskapene som har imponert ham mest. I tillegg til store prosjekter på norsk sokkel, som Johan Sverdrup, mener han nøkkelen har vært nye bein å stå på i form av fornybar energi og en større andel oppdrag utenfor Norge.

Konsernsjef Mads Andersen skriver under på den analysen.

– Det har vært avgjørende å få flere bein å stå på. Fornybarandelen vil øke videre og være langt større om ti år. Men olje og gass vil også være veldig viktig for oss i mange år til, sier Andersen.

Konsernsjef Mads Andersen i Aibel.

Rundt 40 prosent av Aibels ordrebok, drøyt 5 milliarder kroner, er i dag fornybarprosjekter, først og fremst innen havvind. Andersen mener suksessen i det grønne markedet henger tett sammen med arbeidet i oljebransjen.

– Johan Sverdrup-prosjektet var en viktig referanse for våre europeiske vindkunder. Det avgjørende er evnen til å levere komplekse prosjekter til avtalt tid og kostnad, sier Andersen.

Thailand-verft er avgjørende

Aibel har samlet hatt oppdrag verdt 25 milliarder kroner på Equinors gigantprosjekt og har blant annet bygget to plattformdekk.

Det største internasjonale prosjektet er på Bacalhau-feltet på brasiliansk sokkel. Japanske Modec er Aibels oppdragsgiver, men også der er Equinor sluttkunde og feltoperatør. Avtalen gjelder levering av prosessanlegg til et flytende produksjonsskip, som skal bygges ved Aibel-verftet i Thailand.

– Verftet i Thailand er avgjørende for våre internasjonale muligheter. Kostnadene der er lavere, og vi kunne ikke vunnet en kontrakt som denne uten muligheten for å bygge i Asia, mener Andersen og legger til at også en stor del av vindinstallasjonene bygges der.

– Hvordan er framtidsutsiktene for Aibel?

– Det ser ganske bra ut. Skattepakken gir effekt på kort og mellomlang sikt, og markedet på norsk sokkel ser ganske stabilt ut. Politiske strømninger i Europa gjør at det skal bygges ut vanvittige mengder fornybar energi framover, spesielt havvind. Vi sitter midt i smørøyet og er veldig glad for det, sier Andersen.

Ingrid Solheim måtte permittere mange ansatte i fjor, men året ble likevel bedre enn fryktet.

Mistet hver tredje krone

Ingrid Solheim er administrerende direktør i StS-gruppen, som leverer tjenester innen ISO-fagene (isolasjon, stillas, overflate) på norsk sokkel. Hun legger ikke skjul på at 2020 var et tøft år, men sier det kunne blitt langt verre.

– Ved årets begynnelse var vi veldig optimistiske. Så kom nedstengningen i mars, og da hadde vi prognoser på at dette kunne gå riktig ille. Det endte imidlertid bedre enn fryktet, og i sum kom vi oss greit gjennom året, sier Solheim.

Hun understreker likevel at bedriften mistet rundt en tredel av inntektene, 100 millioner kroner, sammenlignet med 2019, og at det blir røde tall på bunnlinjen. Et betydelig antall ansatte måtte permitteres.

– Likevel var det på mange måter et år preget av optimisme og håp. Vi er alle i samme båt og så en endringstakt næringen knapt har sett maken til. Med Stortingets skattepakke er det også utsikter for at investeringsnivået holdes på et høyt nivå, sier Solheim.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen mener høyere olje- og gasspriser og fotfeste i nye markeder var avgjørende for oljeleverandørene i fjor.

«Energiservice»

Nylig publiserte SR-Bank sitt nyeste konjunkturbarometer, der pulsen tas på næringslivet i Sør-Norge. Sjeføkonom Kyrre Knudsen ser det samme bildet som EY.

– Det var store svingninger og høy usikkerhet gjennom fjoråret, men kombinasjonen av tre faktorer gjorde at oljeservice kom greit ut av det til slutt: Stortingets skattepakke, høyere olje- og gasspriser, og mer arbeid i andre bransjer, som havbruk og fornybar energi, sier Knudsen.

Han mener «energiservice» nå begynner å bli et mer relevant begrep enn «oljeservice».

– Framover venter bedriftene i dette segmentet vekst. Det er litt motsatt av utviklingen for investeringer på norsk sokkel, og det forsterker inntrykket av at nye markeder er blitt viktigere, sier Knudsen.

Publisert: