Opposisjonen presser Nybø om kontantstøtte-lobby

Venstresiden vil til bunns i hva som skjedde i kulissene da regjeringen utformet kontantstøtteordningen, som lar selskaper beholde milliontilskudd de kunne klart seg uten.

– ÅPENHET HELE VEIEN: Næringsminister Iselin Nybø (V) stiller seg uforstående til opposisjonens utspill.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I løpet av pandemien har regjeringen gitt etter for et «ekstremt sterkt lobbypress», mener SV.

Sammen med Ap og Rødt ber partiet nå næringsminister Iselin Nybø (V) om å åpne opp om hvordan kompensasjonsordningen ble snekret sammen.

– Den åpenheten forventer jeg at de viser, sier Aps Hadia Tajik.

– Før jul ba vi om at stortings kontrollkomité gransker hvordan karanteneunntaket og den påfølgende importsmitten skjedde. Regjeringen overkjørte faglige råd og lyttet til lobbyistene i stedet. Det er åpenbart viktig å også få kartlagt om dette også skjedde med kompensasjonsordningen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Aftenposten har tidligere skrevet at regjeringen lot NHO og Norsk Industri definere karanteneregler for arbeidsinnreisende som var i konflikt med helsefaglige råd.

Koronakommisjonen konkluderte i april med at regjeringen «ga etter for press for interesseorganisasjoner» i den saken.

Les også

495 millioner støttekroner kunne blitt tilbakebetalt uten at bedriftene gikk i minus

Nybø: – Åpenhet hele veien

Dette er noe av bakteppet når opposisjonen nå legger press på næringsminister Iselin Nybø (V) om kompensasjonsordningen – som har utbetalt over 11 milliarder kroner i tilskudd til 37.000 virksomheter.

– Pandemien har rammet skjevt. Det er veldig viktig at vi kommer til bunns i hvordan mektige samfunnsinteresser har påvirket regjeringen i arbeidet med kompensasjonsordningen. Det handler om enorme summer, sier Moxnes.

– Vil dere ta initiativ til at dette granskes i kontroll- og konstitusjonskomiteen?

– Det må vi komme tilbake til, svarer Moxnes, som i denne omgang nøyer seg med å sende en klar oppfordring til regjeringen om å legge kortene på bordet.

Næringsminister Iselin Nybø stiller seg uforstående til kritikken, og fremholder at kompensasjonsordningen har blitt «rausere og rausere» etter behandling i Stortinget – der hun sier interesseorganisasjoner har vært «meget aktive».

– Vi har vært opptatt av åpenhet hele veien, svarer næringsministeren.

Les også

Tusener gikk med overskudd uten kontantstøtte: Virke og NHO vil ikke be bedriftene gi pengene tilbake

Får beholde pengene tross overskudd

Kontantstøtteordningen har ikke utbytte-forbud. Det finnes heller ingen grense for overskudd som utløser krav om tilbakebetaling.

I starten av juni hadde 310 selskaper frivillig tilbakebetalt støtte på til sammen 49 millioner kroner, ifølge Skatteetaten.

Så langt har E24 funnet over 5.000 selskaper som kunne tilbakebetalt kontantstøtten uten å gå i minus i 2020.

Dersom alle bestemte seg for å betale tilbake, ville statskassen fått refundert en halv milliard kroner.

Hverken NHO eller Virke vil oppfordre sine medlemsbedrifter til å vurdere det, skrev E24 onsdag.

SV sier de ønsker en «gjennomgang av hvem regjeringen var i dialog med da kompensasjonsordningen ble utformet».

– Vi vet at regjeringen har gitt etter for et ekstremt sterkt lobbypress, blant annet da endringene i oljeskatteregimet ble vedtatt i fjor, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til E24.

– Det viser etter min mening hvor lett det var for lobbykreftene å få gjennomslag i en periode der det var krisetilstand, fortsetter hun.

FRYKTER STERK PÅVIRKNING: SVs Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen har gitt interessegrupper alt for stor beslutningsmyndighet under pandemien.

Riksrevisjonen: Noen fikk veldig mye

SV-profilen presiserer at hun ikke vet hvem som var med og trakk i trådene da regjeringen utformet detaljene i kompensasjonsordningen, men sier resultatet «åpenbart slo urettferdig ut», og viser til en rapport fra Riksrevisjonen som kom i slutten av mai i år.

Uten å rette direkte kritikk, fant Riksrevisjonen «grunn til å stille spørsmål» ved at mye coronatilskudd har havnet hos noen få virksomheter.

– Hvem var det som lobbet for at tilskuddstaket skulle bli økt så vanvittig mye per søker, opp til 80 millioner for hver periode? spør Kaski.

– Selv foreslo vi å ta ned taket slik at de kapitalsterke bedriftene ikke tok så mye av potten. Det er nettopp her man har sett at mye av støtten har gått, sier Kaski.

Hun mener de store bedriftsorganisasjonene må ha fått store gjennomslag.

– Det er vel bare naturlig at næringslivet gir innspill til en slik ordning?

– Ja, det er naturlig, men politikere har flere hensyn å ta, blant annet når det kommer til risiko for gevinst. Her har staten tatt all risiko, og i flere tilfeller hele regningen. Det vitner om at man i for stor grad har lyttet til lobbykrefter.

– ÅPENBART VIKTIG Å FÅ KARTLAGT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringen åpne seg om lobby-inflytelse på kompensasjonsordningen.

Nybø: – Viktig å snakke med dem som kjenner utfordringene

Næringsminister Iselin Nybø (V) har svart E24 skriftlig etter å ha blitt forelagt alle uttalelser i denne saken.

– Når vi skal utforme en kompensasjonsordning for næringslivet, er det også helt naturlig at næringslivet selv blir involvert i prosessen. I denne krisen har vært viktig å snakke med dem som kjenner utfordringene på kroppen og vet hvor skoen trykker. Den dialogen har vi også hatt gjennom hele krisen, skriver Nybø, som sier åpenhet også har blitt vektlagt hele veien.

– Da Nærings- og fiskeridepartementet overtok kompensasjonsordningen høsten 2020, hadde jeg møter med partene i arbeidslivet der vi ba om innspill til hvordan ordningen skulle se ut videre. Der deltok i all hovedsak LO, NHO, Virke, Rederiforbundet og SMB Norge. Vi har også hatt møter med Fellesforbundet, Norsk Reiseliv og Abelia.

– Min erfaring er at partene og andre næringslivsaktører har vært meget aktive på Stortinget, og at det gjenspeiles ved at regjeringens forslag til kompensasjonsordning har blitt rausere og rausere når de har blitt behandlet der.

Publisert: