- Det er et viktig prinsipp i et børsmarked at det ikke lekkes innsideinformasjon, sier kommunikasjonssjef Guro Steine ved Oslo Børs.

Overfor Aftenposten bekrefter hun at markedsavdelingen på Oslo Børs har sendt saken over til Finanstilsynet, slik at de kan gå inn i lekkasjen for å se om det har skjedd noen feilaktig lekkasje av innsideinformasjon.

- I og med at det kom i avisen før det ble informert via Oslo Børs, kan det jo tyde på at det har vært en lekkasje, sier Steine.

Børsmeldingen fra Orkla ble sendt ut før handelen av Orkla-aksjer startet på Oslo Børs mandag 30. april. Dermed var det ingen handel av Orkla-aksjer fra oppslaget i DN at selskapet sendte ut en melding via systemene på Oslo Børs. Finanstilsynet bekrefter at de mottok melding fra Oslo Børs i går, men at de ikke har tatt noen beslutning om de vil undersøke saken nærmere eller ikke.

- Uten at jeg har lyst til å kommentere denne saken nærmere så kan jeg på generelt grunnlag si at taushetsplikt for innsideinformasjon gjelder så vel innenfor som utenfor børsens åpningstid, sier seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet.

Han påpeker at muligheten for å kunne misbruke informasjon inngår i vurderingen for om Finanstilsynet går inn i en sak eller ikke.

Krever ingen gransking

Også Folketrygdfondets leder reagerer på lekkasjene — de er nest største aksjonær i Orkla, etter Stein Erik Hagen og hans familie.

- Det er beklagelig at det kommer lekkasjer fra selskapets styre. Dette må styret selv ordne opp i, sier Folketrygdfondets leder Olaug Svarva.

På spørsmål fra Aftenposten sier hun at de ikke kommer til å kreve gransking av lekkasjene.

- Det er styret som har ansvaret for å ansette og avsette toppsjefen, men det er lite heldig at det kommer ut som en lekkasje, sier Svarva.

- Komme dere til å ta opp dette med styret?

- Vi har møter med styreleder og ledelsen i selskapene vi har eierposter i. Da tar vi opp de sakene vi synes er relevant og dette er relevant, sier Svarva.

Påpeker rollefordelingen

Hun presiserer at Folketrygdfondet har et mandat som finansiell investor og ikke som en industriell eier. Derfor sitter de ikke i styret i selskapene, men utøver sin makt gjennom valgkomiteer, bedrifts- og generalforsamling.

- Som en finansiell investor er det en ansvarsfordeling mellom styret og oss. Styret har ansvaret for strategien, mens vi jobber gjennom valgkomiteen med å velge et styre som har riktig kompetanse for de utfordringene selskapet står overfor, sier Svarva.Hun påpeker at det er viktig med en klar rolle og ansvarsfordeling, og at dette blir respektert.

Tøff uke hos Hagen

Forrige uke var starten på en tøff uke for Orkla, som endte med en hoderulling av sjefer på øverste nivå. Lørdag for en uke siden skrev Dagens Næringsliv at konsernsjef Bjørn M. Wiggen skulle byttes ut med hovedaksjonær Stein Erik Hagens venn og våpendrager, Åge Korsvold.

Leverte ikke varene

Ingen av de tre aktørene ville kommentere saken, og avgjørelsen skulle bli tatt i et styremøte i Orkla 2. mai, altså sist onsdag.

Mandag 30. april går Orkla ut med en pressemelding som bekrefter avisens historie.

I saken skriver de også at Torkel Nordberg, som har ledet merkevaredivisjonen i Orkla, ikke har levert varene fordi han ikke har funnet frem til et merkevareselskap Orkla kunne kjøpe.

Dette har vært en prioritert oppgave i Orkla etter at Hagen gikk ut i pressen i fjor og sa at Orkla skulle legge om strategien og bli et rendyrket merkevareselskap.

Etter at Orkla torsdag morgen hadde lagt frem resultatene for første kvartal i år, får Nordberg beskjed om at det som står i avisene er riktig. Han skal slutte.

Skylder på Hagen

Men det er ikke alt. I januar i fjor gikk tidligere Orkla-sjef Finn Jebsen ut i en kronikk i Aftenposten og sa at Hagen systematisk bidrar til å ødelegge verdier i Orkla.- Det året som har gått, har ikke endret noe, sa Jebsen til Aftenposten i helgen.

Samme dag gikk Jebsen også ut i Finansavisen og sa at Orklas problemer skyldtes Hagen.

- Stein Erik Hagen har en indre uro og psyke som er vinglete og uforutsigbar, og som gjør ham lite konsistent over tid. Slikt skaper frustrasjon internt og eksternt og er lite forenlig med kravet til godt industrielt eierskap, sier Jebsen til Finansavisen.

I går gjengir DN en SMS de har fått fra Hagen som svarer på tiltale:

«Jeg håper og forstår at jeg ikke kan eller vil kommentere den medisinske diagnose osv. osv. Finn Jebsen gir meg. Han devaluerer jo en hel organisasjon. Jeg synes oppriktig synd på ham. Han har det veldig vondt som bærer på et slikt hat.»