32 av Oslos parkeringsvakter legger ned arbeidet, fra arbeidstidens begynnelse 24. mai, varsler arbeidstagerorganisasjonen Parat. Dette vil føre til færre parkeringsbøter og dermed reduserte inntekter til Oslo kommune.

Tariffoppgjøret for Oslo kommune er i megling og fristen for å bli enige utløper ved midnatt 23. mai.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i Oslo kommune har varslet streik for ytterligere 56 medlemmer, i tillegg til de 32 fra Parat. Disse vil stanse det aller meste av containertrafikken på Oslo havn, stanse mottak og håndtering av husholdningsavfall.

Ullevål og Kampen skoler kan bli stengt fordi rektorene tas ut i streik. Lambertseter bibliotekfilial kan også bli stengt.

– Oslo kommune vil trenge betydelig tilgang på arbeidskraft i årene som kommer. Da kan ikke Oslo kommune sakke etter både privat sektor og staten når det gjelder lønn, sier Martin Moen, leder av YS-K Oslo i en pressemelding.