Rekordår for Kavli

Offensiv satsing i Sverige og rekordår for Q-meieriene førte i fjor til tidenes omsetning i bergensbaserte Kavli.