— Med et så høyt rentenivå er ikke døren til markedene åpen for Spania, sa finansminister Cristóbal Montoro i et radiointervju tirsdag.

Han oppfordrer de andre eurolandene til å hjelpe de kriserammede spanske bankene ved å opprette et tettere integrert europeisk banksystem. Dette skal være den tydeligste bønnen om hjelp fra den spanske regjeringen så langt.

— Summen som den spanske banksektoren trenger for å rekapitaliseres, er ikke veldig høy, sa Montoro.

— Spørsmålet er prosedyren, hvor pengene skal komme fra. Det er derfor det er så viktig at de europeiske institusjonene tar grep, la han til.

Økt frykt

Frykten for at eurokrisen skal spre seg til resten av verden, er i ferd med å øke, og G7-landene holdt tirsdag krisesamtaler om situasjonen i Europa.

Tjenestemenn fra USA, Japan, Canada og flere andre land advarte mot ringvirkningene av eurokrisen.

— Vi har nådd et punkt hvor vi er nødt til å ha en felles forståelse av problemene vi står overfor, sa den japanske finansministeren Jun Azumi.

Etter en telefonkonferanse med finansministrene og sentralbanksjefer fra G7-landene lovte EU finansministre rask respons på krisen på kontinentet.

De europeiske lederne er under økende press for å ta avgjørende beslutninger under toppmøtet i slutten av måneden. Landene i eurosonen er under enormt press som følge av økonomisk resesjon og gjeld.

Spansk statsgjeld

Renten på spansk statsgjeld med ti års løpetid lå tirsdag på 6,5 prosent, noe som neppe er bærekraftig på lengre sikt. Torsdag skal landet igjen forsøke å låne penger ved å selge statsobligasjoner.

— Å erklære at Spania ikke lenger har tilgang til markedene 48 timer før et avgjørende obligasjonssalg, er ikke direkte tillitvekkende, sier Nicolas Spiro fra konsulentselskapet Spiro Sovereign Strategy.

- Kan ikke reddes

Selv om spanske myndigheter håper en såkalt bankunion vil lette presset mot landets finansinstitusjoner, avviser de behovet for økonomisk nødhjelp til den spanske staten.

— Spania kan ikke reddes hvis man forholder seg til dette ordets tekniske betydning. Spania trenger ikke det. Spania trenger mer Europa, flere mekanismer som muliggjør tettere integrering av Europa, sa Montoro tirsdag.

Han utdypet ikke nøyaktig hva han mente med at landet ikke kan reddes. Men mange analytikere frykter den spanske økonomien er så stor at den overstiger kapasiteten til de europeiske kriseordningene som finnes i dag.

Frykter bankkrise

Det er også frykt for at spanske bankkunder vil tømme kontoene sine for penger, en såkalt bank run.

Motivet for å tømme kontoene vil være å unngå å tape penger hvis bankene skulle gå konkurs. Men store uttak vil igjen kunne forsterke bankenes problemer.

— Det er bekymring for om det vil oppstå en bank run som kan få ringvirkninger også utenfor eurosonen, sier en ikke navngitt G7-kilde.

Hittil har Spania motsatt seg krisehjelp, men dersom de spanske myndighetene til slutt kryper til korset og godtar en krisepakke fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF), vil de også måtte akseptere strenge krav om nye offentlige innsparinger.

Ifølge avisa Financial Times er dette en viktig grunn til at myndighetene enn så lenge ikke vil høre snakk om krisehjelp til den spanske staten.