• (1/2)
    STOR STREIKEVILJE: Streikende fra LO Stat og LO Kommune samler seg på Torgalmenningen tirsdag formiddag. FOTO: KRISTER HOAAS

Kampklare streikere

Flere hundre streikende møtte opp på Torgalmenningen i dag. Kampviljen er sterk.