Selskapet sier beslutningen er tatt i samråd med de ansatte. 300 personer mister jobben.

— Etter konsultasjonen med de ansatte og fagforeninger har vi kommet til beslutningen om å stenge ned Kurri Kurri. Vi vil starte nedstengningen om kort tid, og vil gjøre dette på en skikkelig og sikker måte, sier Hilde Merete Aasheim, som er konserndirektør for forretningsområdet Primærmetall.

Lave metallpriser, usikkerhet og overkapasitet i markedet og en australsk dollar har bidratt til avgjørelsen.

En produksjonslinje ble stengt i februar, mens de to gjenstående linjene skal stenges i løpet av tre måneder.

Kostnadene ved stengingen er beregnet til rundt 200 millioner kroner. I tillegg kommer 1,2 milliarder i nedskrivninger i årets andre kvartal.