De to bondeorganisasjonene viser til den nylig vedtatte landbruks— og matmeldingen, der det heter at matproduksjonen i Norge skal øke med en prosent hvert år for å holde tritt med befolkningsøkningen. I dag produserer norske bønder rundt halvparten av det som blir konsumert.

- Det viktigste virkemiddelet for å sikre norsk matproduksjon over hele landet, er inntekt. Vi trenger et taktskifte i landbrukspolitikken for å få det til, sier leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Dyrere brød

Kravet betyr at bonden får en inntektsøkning som er om lag 33.000 kroner høyere enn andre grupper i samfunnet. Begrunnelsen er at dette vil bidra til å tette inntektsgapet.

Ifølge bondelaget vil et brød som i dag koster 25 kroner, bli 13 øre dyrere dersom kravet blir innfridd.

Staten vil komme med sitt tilbud til bondeorganisasjonene rundt 7. mai, og de påfølgende forhandlingene skal være sluttført 16. mai.

(NTB)