• BYGDE ORMEN: Arild Gunnarsjaa til v. og Lars Oddmund Våge var blant Aker Kværner-operatørane frå Stord som bygte Ormen Lange gassanlegg på Aukra i 2006 og 2007. No skal verftet fornya anlegget for 6 milliardar kroner. FOTO: ARKIV/OVE A. OLDERKJÆR

Forlenger Ormen Lange for milliardar

Kværner-verftet på Stord blir sentral i fornyinga av Ormen Lange gassterminal. Kan få rundt 700 sysselsette i milliardprosjektet.