I januar 2007 ble han dømt til to år ubetinget og seks måneders betinget fengsel for bedrageri i Tønsberg tingrett.

Den tidligere bilselgeren mente han var helt uskyldig, men anken ble avvist både i Agder lagmannsrett og i Høyesterett.

- Det var nærmest som å bli kledd naken uten å kunne forsvare seg, sier Andersen.

Aktor snudde

Etter over fem års kamp ble saken gjenopptatt i Borgarting lagmannsrett forrige uke.

Det var satt av flere uker til saken, men etter fire dager snudde aktor og ba om full frifinnelse for Andersen.

- Bevisbildet som ble presentert for Borgarting, var et helt annet enn det som kom frem da saken ble behandlet i tingretten i 2007, sier aktor Jan Stapnes, politiinspektør og leder av økoteamet i Vestfold politidistrikt.

Oppdaget svindel

Historien om det grove justismordet startet i 2003 da bilforhandleren, etter å ha gjennomgått regnskapet i sin egen bedrift, oppdaget at en av hans egne ansatte stjal penger fra bedriften.

Den ansatte gikk med på å undertegne et gjeldsbrev på rundt 700 000 kroner og fikk 14 dager på å gjøre opp for seg.

Da pengene ikke kom, anmeldte Andersen saken, samtidig som han oppdaget at fire andre ansatte også var med på svindelen.

Fikk skylden

I avhør med politiet la imidlertid flere av de ansatte skylden over på Andersen som bedriftens sjef. De sa det var han som var hovedmannen bak svindelen.

Politiet trodde på de ansatte, arresterte Andersen og ransaket boligen og hytta hans. Regnskapene til bedriften ble også beslaglagt.

I 2007 ble både Andersen og en ansatt dømt til full straff i tingretten.

Flere av de ansatte fikk imidlertid strafferabatt fordi de hadde forklart seg åpent.

Til Bastøy

I mars 2008 startet Andersen soningen på Bastøy utenfor Horten. Han mistet firmaet, som på sitt beste omsatte for 60 millioner kroner, og ble slått personlig konkurs.

Fra fengselet tok Andersen kontakt med Gjenopptagelseskommisjonen, samtidig som han sendte all dokumentasjon til Advokatfirmaet Elden i Oslo.

- Vi så ganske umiddelbart at det var noen grunnleggende svakheter i tingrettens begrunnelse, og at dette var en uriktig dom, sier Andersens advokat, Gøran Møller Christiansen.

Etter hvert ble saken godtatt for gjenopptagelse fordi lagmannsretten ikke hadde begrunnet ankeavslaget.

Og i forrige uke gikk det bare fire dager før aktor la ned påstand om full frifinnelse. Saken var slutt.

Var overbevist

Andersens advokat, Gøran Møller Christiansen, mener politiets etterforskning har vært slett, og at det aldri skulle vært tatt ut tiltale.

Jan Stapnes, politiinspektør og leder av økoteamet i Vestfold politidistrikt, var aktor både da saken var oppe i tingretten i 2007, og da den ble gjenopptatt i forrige uke. Han sier at påtalemyndigheten var overbevist om at Andersen var skyldig ut ifra de bevisene som ble ført i tingretten i 2007.

- Jeg er bitter på politiets etterforskning, sier Tore Andersen etter 10 års kamp for rettferdighet.