Foreløpige tall fra Byggearealstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at boligbyggingen øker sterkt etter en moderat start på året.

Ikke siden 1987 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i månedene juni-september.

22.339 nye boliger har fått igangsettingstillatelser hittil i år. Det er en økning på nesten 2000 boliger, eller 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, melder SSB.

At det gis igangsettingstillatelse, vil ikke alltid si at bygging settes i gang umiddelbart.

— Bør opp i 40.000 boliger i året

Beregninger fra Prognosesenteret, viser at boligmassen må øke med mellom 35.000 - 40.000 boliger i året for å møte etterspørselen fra en økende befolkning.

— Det er positivt at det går riktig vei, men det er ikke i nærheten av å være nok i forhold til befolkningsvekst og befolkningsendring i form av flytting. Skal det monne, bør det igangsettes opp i 40.000 nye boliger i året, sier partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

Dyrt og langsomt

Han drar paralleller tilbake til 70- og 80-tallet.

— Da ble det bygget opp mot 40.000 boliger i året, så har det gått nedover siden. Bare siden finanskrisen har vi et etterslep nå på 50.000 boliger, og samtidig har befolkningsveksten aldri vært så stor som nå, sier Øye.

Han peker på reguleringsbarrierer som en av de viktigste årsakene til at boligbyggingen ikke skyter mere fart.

— Det tar fryktelig lang tid å komme i gang med boligbygging, i snitt 5-8 år fra utbyggere planlegger boliger til igangsettelse. Samtidig har byggekostnadene aldri vært høyere, men innføring av mange nye forskrifter og regler samtidig, sier Øye.