• FULL GASS: Etter lang tids venting får MF «Selbjørnsfjord» tilgang på LNG-anlegget på Halhjem og høve til full drift på gassmotorane. FOTO: Bladet Tysnes

Treng diesel for å gje full gass

Kamp om å få sleppa til ved gasstankanlegget på Halhjem har ført til redusert miljøgevinst i ferjesambandet mellom Os og Tysnes.