To mindre skyssbåtrederier har innklaget Helse Finnmark til ESA fordi de ga en ambulansekontrakt til Redningsselskapet. Rederiene mener det er umulig å konkurrere med en statsstøttet virksomhet som også har tillatelse til å drive lotteri og innsamlingsaksjoner.

- Det blir helt feil at de går ut og konkurrerer med private, mener daglig leder Thomas Skavhaug i Artic Seaworks i Hammerfest. Sammen med Loppa Legeskyssbåter har de klaget helseforetaket inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA for brudd på regelverket for anbudskonkurranser.

ESA er nå i gang med å undersøke saken. De har bedt norske myndigheter — tilsammen tre departementer - om inngående informasjon om den støtten som Redningsselskapet mottar. Oppmerksomheten fra ESA retter seg ikke bare mot det årlige rammetilskuddet, som i år er på 54,3 millioner kroner, men overvåkingsorganet reiser også spørsmål knyttet til merverdiavgift og tilskuddet fra Norsk Tipping på over 130 millioner kroner.

- Vi håper at klagen kan føre til at statsstøttede selskaper ikke kommer inn på dette markedet, sier Thomas Skavhaug.

Subsidierte båter?

I Redningsselskapet ser de på problemstillingen på en helt annen måte: De siste 20 årene er statsstøttens andel av Redningsselskapets inntekter blitt redusert fra 35 til 10 prosent. Dette har ført til at Redningsselskapet er blitt nødt til å se seg om etter nye inntektskilder - som ambulanseoppdrag og tilbringertjeneste for loser. I fjor hadde for eksempel Redningsselskapet 1500 losoppdrag.

-  Alternativet er å redusere aktiviteten for å gå i balanse. Det tror vi ikke kystnasjonen Norge fortjener, sier kommunikasjonssjef Ernst Larsen i Redningsselskapet.

Klagerne hevder imidlertid at statsstøtten gir Redningsselskapet mulighet til å sikre seg kontrakter på det kommersielle markedet — til en pris de ellers ikke kunne gitt.

- Men vi mener at vi kan vise ESA og andre at vi ikke driver kryssubsidiering med statlige midler, men at vårt anbud er basert på sunn kostnadsvurdering og inntjening for skøyta, understreker Ernst Larsen i Redningsselskapet.

Avviser anklagene

Redningsselskapet tar derfor ESA-klagen med stor ro. De mener at de ikke har gjort noe ulovlig, og dersom ESA konkluderer med at Helse Finnmark ikke har fulgt regelverket, vil det ifølge Redningsselskapet få liten betydning.

- Ambulanseoppdraget i Finnmark er av begrenset karakter, så det vil ikke få omfattende følger om ESA eller Helse Finnmark skulle konkludere med at det ikke er riktig å la oss få fortsette med dette oppdraget, opplyser kommunikasjonssjef Ernst Larsen i redningsselskapet.

Men ESA-avgjørelsen kan få mer vidtrekkende prinsipielle konsekvenser - dersom konklusjonen blir at regelverket er brutt. I Artic Seaworks understreker de imidlertid at de ikke er ute etter å angripe Redningsselskapets tradisjonelle virksomhet. Den er ifølge Thomas Skavhaug livsviktig.

- Men når vi skal konkurrere med et selskap som får finansiert båtene sine med støtte og innsamlede midler, da sier det seg selv at det blir vanskelig.