Ti år etter at norske verft begynte å flagge ut skrogbyggingen, ønsker Kleven Maritime å reversere trenden.

Avanserte sveiseroboter på egen bedding i Ulsteinvik kan gjøre jobben billigere enn verft i utlandet.

"Robotsveisingen gjør at vi kan konkurrere med utenlandske verft på stålarbeidet" — Ståle Rasmussen, adm. direktør ved Kleven Maritime

- Vi har ambisjoner om å gjøre det meste her, og det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne byge hele fartøy her igjen i nær fremtid, sier administrerende direktør Ståle Rasmussen ved Kleven Maritime.

Verftsteknologien har nemlig tatt betydelige skritt siden stålarbeidet ble flagget ut. Samtidig har Kleven Maritime - med to solide år bak seg - hatt mulighet til å sette i gang et betydelig investeringsprogram. Dette inkluderer blant annet kjøp av 14 sveiseroboter, som i fremtiden skal gjøre jobben som de siste årene er blitt gjort ved polske verft.

- Det gir den beste kvaliteten og vil være det mest lønnsomme for oss. Robotsveisingen gir oss god produktivitet og gjør at vi kan konkurrere med utenlandske verft på stålarbeidet, forteller Rasmussen.

Nytt rekordår

Hittil i år har norske verft tegnet kontrakter for nærmere 19 milliarder kroner. Det er mer enn det som ble inngått i hele fjor, og de vel 25 verftene i Norge har nå en ordremasse på rundt 90 fartøyer - til en verdi av 37 milliarder.

- Allmenntilstanden til verftene er god. Ordrereserven er høyere enn på mange år. Vi må tilbake til 2007 for å finne tilsvarende tall, sier direktør Birger Skår i salgs- og markedsorganisasjonen Norske Skipsverft.

De aller fleste skipene er offshorefartøyer. En av de norske skipsbyggerne med flest skip i ordre, er Kleven Maritimes to verft på Sunnmøre. Med 14 skip i ordreboken - til en verdi av 6,5 milliarder kroner - illustrerer de med all tydelighet at det ikke ble noen ordretørke i 2012 og 2013, slik noen fryktet under den siste verftsboomen. Høy oljepris og nye oljefunn er hovedårsaken, ifølge Ståle Rasmussen ved Kleven Maritime.

- Når investeringsviljen hos de store oljeselskapene er stor, får det konsekvenser for oss. Veksten i antall oljerigger øker behovet for støttefartøy. Derfor vil nok denne bransjen være en god plass å være de neste årene også, sier han.

Unik strategi

Ingen andre større norske verft gjør det som Kleven nå gjør. Bygging av skrog i utlandet for så å slepe dem til Norge for utrustning, har vært oppskriften hos alle. Kleven har i det siste gått mer over til å bygge moduler i utlandet, som er blitt fraktet til Norge for å bli sveiset sammen på verftet i Ulsteinvik. At verftet nå vil gjøre alt selv, er en strategi som nå følges nøye i resten av verftsnæringen.

- Det vil være imponerende hvis de får det til, mener viseadministrerende direktør Magne Grøtteland ved skipsverftet Simek i Flekkefjord, som i likhet med Kleven Maritime setter sammen skroget i Norge basert på moduler - skrogdeler - som er bygd i utlandet.

I markedsorganisasjonen Norske Skipsverft beskriver de Kleven Maritimes strategi som unik. Direktør Birger Skår mener det vil være oppsiktsvekkende hvis verftet lykkes. Også i den NHO-tilsluttede landsforeningen Norsk Industri er de spente på resultatet.

- Det Kleven Maritime gjør er svært bra. De har tenkt mye og de har tenkt riktig. Det skjer nemlig ting i de landene der skrogene bygges, som gjør at prisene der vil gå opp, sier maritim bransjesjef Egil Holland i Norsk Industri.