Bompengeselskapet Fjellinjen hevdet at ekspolitimann Leif N. Olsen kjørte bil i Haugesund samtidig som han var tilskuer under ski-VM i Oslo. Olsen er en av flere tusen som hvert år får underlige fakturaer i posten av bompengeselskapene.

Gjennom en lang karrière har den pensjonerte politimannen og UP-sjefen Leif N. Olsen tatt råkjørere langs veien. Nå jobber han for å ta bompengeselskapene som feilfakturerer bilistene.

Rundt 0,2 prosent av alle autopassfakturaer er feil, viser et brev som Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet. Veivesenet opplyser at det er blitt sendt ut 11,4 millioner fakturaer det siste året. Det betyr at minst 22 000 personer har fått en regning som ikke stemmer.

Ble feilfakturert

Som rådgiver i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) jobber Leif N. Olsen med å kreve bilistenes rett når det kommer til feil bompengefakturaer. Olsen har også selv opplevd å bli feilfakturert. Selskapet Fjellinjen ville at han skulle betale for en passering i Haugesund som umulig kunne ha skjedd. På det aktuelle tidspunktet var Olsen nemlig tilskuer under ski-VM på andre siden av landet.

- Man mister tilliten til systemet når man får disse feilfaktureringene. Det skaper en irritasjon blant bilistene som er uheldig, sier Olsen.

Trolig langt høyere

Ettersom bompengeselskapene kun baserer tallene sine på feil som bilistene selv oppdager og melder inn, er det reelle antallet feilaktige fakturaer sannsynligvis langt høyere enn tallet som Statens vegvesen oppgir.

Uriktige bompasseringer står gjerne på en faktura midt mellom mange korrekte registreringer, og de kan derfor være vanskelig å oppdage.

- Det er nesten helt urealistisk for publikum å kontrollere disse passeringene, særlig i Oslo-ringen, hvor man fort kan ha 100 passeringer på en måned. Det er også ofte snakk om små beløp, så det er nok mange som ikke orker bråket og bare betaler, sier Olsen.

De som oppdager dem, har imidlertid ofte småabsurde historier å fortelle:

Shazad Sadiq fortalte tidligere i år til TV-programmet TV 2 hjelper deg at han ble fakturert for flere bompasseringer som skal ha skjedd samtidig som bilen han sto ødelagt på verksted.

Pensjonisten Mads Morell fortalte til samme program at han ble feilfakturert for passeringer i byer han ikke har vært i, blant annet Tønsberg, som han ikke har besøkt på 15 år.

Christian Ferner fra Asker opplevde i fjor at faren hans fikk en faktura av Fjellinjen på 127 kroner på tross av at faren hadde vært død i ti år.

- Det var skremmende å oppleve i praksis at et system som innkrever svært store verdier, ikke syntes å ha kontroll i det hele tatt, forteller Ferner til Aftenposten.

Leser feil skilt

Så hvordan kan dette skje?

Ifølge Statens vegvesen skyldes flesteparten av de gale fakturaene rett og slett at bompengeselskapene registrerer passeringen på feil bil fordi det automatiske systemet ikke klarer å lese av bilskiltet riktig. Du får bompengekrav som egentlig tilhører en annen person.

Hverken Statens vegvesen eller Fjellinjen har kontroll på hvor mye de feilfakturerer for i kroner og øre. Statens vegvesen vet heller ikke hva det koster å rette opp alle feilene som blir oppdaget.

Kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen, som er Norges største bompengeselskap, sier at det også er feil selskapet ikke kan lastes for. Deres egne tall viser at mindre enn 0,1 prosent av Fjellinjens fakturaer inneholder feil.

- Feil kan for eksempel skyldes at noen har en autopassavtale, men ikke har meldt fra til oss om at de har solgt bilen, sier Christensen.

Hun understreker at de anstrenger seg for å unngå feil som skyldes at bilskiltet blir lest feil, enten dette skjer automatisk eller ved manuell kontroll.

- Hvis noen får en faktura de mener er feil, må de kontakte vår kundeservice. De vil fjerne kravet hvis det er feil, lover Christensen.

Vil gjøre bombrikken obligatorisk

«Obligatorisk brikke i alle kjøretøy vil nærmest eliminere denne formen for feilfakturering», skriver Statens vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet.

Veivesenet ønsker å sette en stopper for at bompengeselskapene i Norge hvert år sender ut tusenvis av feilaktige regninger. Årsaken til feilfaktureringene er at det automatiske systemet som leser av bilskiltene, leser feil og dermed sender regningen til gal person.

Statens vegvesen mener de ville unngått dette problemet om alle hadde hatt bompengebrikke i frontruten. Dette er imidlertid ikke uproblematisk, forteller Atle Årnes, fagdirektør i Datatilsynet.

— Kan misbrukes

- Faren er at brikkene blir brukt til formål de ikke er ment til. Man kan tenke seg at noen kjøper avlesningsutstyr og bruker det til å registrere biler. Den informasjonen kan så misbrukes, sier Årnes.

Han forteller at de er i dialog med Veivesenet om hvordan de best skal ivareta personvernet i den automatiske bompengeløsningen.