Kapitalismens høyborg frister ikke lenger mange av de rundt 300 kinesiske selskapene som har gått på børs i New York. Frem til utgangen av april hadde 30 av selskapene bedt om å bli strøket fra børsnoteringen.

Kinesernes inntog skapte feberhet stemning på Wall Street. Investorene så for seg at de kunne bruke de nye børsnoterte kinesiske selskapene som snarvei inn i Kina for å sikre seg en bit av den eventyrlige økonomiske veksten i landet.

Kjøpes hjem

Men de siste par årene har mye av denne glansen gått tapt.

Siden januar 2011, da aksjekursene nådde toppen, har verdien av kinesiske aksjer i USA falt med 53 prosent, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Dette skjer etter mistanker om regnskapsjuks og påstander om svindel og underslag i flere av selskapene. Kursfallet er forsterket av en bølge av omfattende såkalt shorthandel i kinesiske aksjer, hvor investorene tjener penger på fallende aksjekurser, og revisorer som har nektet å godkjenne regnskaper i enkelte av selskapene.

Flere selskaper har valgt å trekke seg ut av det amerikanske aksjemarkedet. De er enten blitt kjøpt opp med kinesiske penger eller slått sammen med andre kinesiske selskaper og tatt av børs.

Største hjemkjøpet

Senest skjedde det denne uken. Da la den kinesiske styreformannen og flere kinesiske oppkjøpsselskaper inn bud på å kjøpe opp alle utestående aksjer i Shanghai-selskapet Focus Media Holding for 3,5 milliarder dollar (20 mrd. kr).

Fokus Media lager elektroniske reklameskjermer og har vært notert på teknologibørsen Nasdaq i New York siden 2005.

Dette er det hittil største oppkjøpet av et kinesiske børsnotert selskap i USA.

Kinesernes brutale møte med den amerikansk kapitalismen bidrar til ytterligere å forsure det allerede anstrengte forholdet mellom Washington og Beijing.

Det amerikanske børs— og finanstilsynet SEC (US Securities and Exchange Commission) gransker flere av de børsnoterte kinesiske selskapene hvor revisorene har trukket seg.

Finansinspektørene har bedt om å få utlevert dokumenter, men har fått nei fra kineserne.

Forhandlinger mellom USA og Kina om amerikanske myndigheter skal kunne føre tilsyn med kinesiske revisorer, er helt fastlåste, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Dette kan i neste omgang føre til at SEC nekter å godta revisjon utført av kinesiske revisorer.

Henter kapital hjemme

I mai strammet kinesiske myndigheter grepet om de lokale avdelingene til de store internasjonale revisjonsselskapene. Kina krever at den lokale ledelsen av disse selskapene skal være kinesere.

Opprinnelig oppmuntret kinesiske myndigheter selskaper til å gå utenlands for å skaffe kapital. På denne måten kunne de bidra til å øke hastigheten i utviklingen av Kinas økonomi.

Nå har myndighetene snudd helt rundt. Flere private selskaper oppfordres til å utstede aksjer i for å utvikle det hjemlige aksjemarkedet og landets to børser (Shanghai og Shenzhen). Dette vil også gi kinesiske husholdninger nye sparemuligheter.

Et kinesisk næringslivsmagasin skriver at den statlige utviklingsbanken i landet har gitt flere lån på til sammen rundt 6 milliarder kroner for å finansiere kinesiske selskaper og investorer som vil kjøpe ut andre aksjonærer, ta selskapet av børs i USA og flyttet det hjem.

Alternativ børsnotering kan være Shanghai eller Hongkong.

Store kinesiske selskaper som oljeselskapet PetroChina og China Mobile - verdens største teleselskap regnet i antall abonnenter - er også børsnotert i New York. Ingen av dem har antydet planer om å trekke seg fra Wall Street og andre aksjemarkeder.