Årsaken er den raske veksten i antall utenlandske statsborgere som mottar velferdsmidler gjennom folketrygden. Torbjørn Røe Isaksen, som sitter i Stortingets arbeids— og sosialkomité for Høyre, sier det er en selvfølge at arbeidsinnvandrere har samme arbeidstakerrettighetene som norske statsborgere, men han mener likevel det er på tide å se om EØS-lovgivningen gir rom for å endre norske velferdsordninger.

— Vi vil gjennomgå alle velferdsordningene for å se om det er mulig å begrense eksporten, sier Isaksen, som derfor ønsker å forankre kontantstøtten i kommunene.

— Kontantstøtten er knyttet til å ikke bruke norske barnehageplasser, og er ikke ment å være støtte til hjemmeværende mødre i andre deler av verden, sier Isaksen til Aftenposten.

Frp på sin side ønsker å reforhandle EØS-avtalen for å kostnadsregulere familieytelser i henhold til kostnadsnivået i landet hvor mottakerne bor. (©NTB)