HangSeng i Hong Kong stiger med 0,82 prosent, Nikkei i Tokyo er opp 0,63 prosent ogbørsen i Shanghai ligger foreløpig ned 0,07 prosent tirsdag morgen, europeisktid.

Hva vil ESB gjøre?

– I øyeblikket er markedet fokusert på hva sentralbankenevil gjøre, og ikke så mye på andre økonomiske indikatorer, sa Matthew Sherwood,investeringssjef hos Perpetual Investments i Sidney, til nettstedet Bloomberg.

Det er spekulasjoner omkring hva den europeiskesentralbanken (ESB) vil beslutte på torsdagens møte som driver markedet opp.Man tror da at ESB vil bestemme seg for å igjen kjøpe opp spansk og italienskstatsgjeld, noe som vil være med på å dra rentene på gjelden ned og forbedre utsiktene til de to landene.

Usikkerheten til disse tiltakene bunner i tysk skepsis tilå øse mer penger inn i de to kriserammede landene.

Skepsis i Japan

I Japan har all usikkerheten rundt hva som skjer i Europaog USA gitt seg utslag i PMI-indeksen, som viser innkjøpssjefenes fremtidsutsikter.

Asiatiske børser opp

Ikke siden Japanvar plaget av jordeskjelv i fjor har denne indeksen falt raskere enn den gjør idisse dager, noe som betyr at de japanske innkjøpssjefene er svært skeptisketil fortsettelsen på gjeldskrisen i Europa.