Den omstridte kjønnskvoteringsloven i styrene i ASA-selskapene trådte i kraft for fire år siden. Loven førte Norge til topps i verden på kvinneandel i styrene.

De to første årene etter at loven ble innført var det ingen bevegelse å spore i antall kvinnelige styreledere på børsen. Antallet var 8 og 9. I løpet av fjoråret steg antallet til 14, og nå er det økt til 19. Det handler om 18 kvinner, da Mimi Berdal er styreleder i to selskaper. Dette utgjør nøyaktig 10 prosent av de børsnoterte selskapene med norsk hovedkontor.

Det viser en undersøkelse rekrutteringsselskapet BackerSkeie og Soliditet har gjort, basert på data fra Brønnøysundregistrene.

Blir ikke kvotert

— Vi synes det er en interessant utvikling. Det er viktig å huske på at styrelederen blir valgt i fri konkurranse med mannlige kandidater, enten på generalforsamlingen, i styret eller en bedriftsforsamling. Styrelederjobben er ikke gjenstand for kjønnskvotering, sier sjef og partner Cato Backer i BackerSkeie.

Han tror likevel kvoteringsloven er en stor del av årsaken til den sterke veksten i antall kvinnelige styreledere.— Loven har gjort at flere kvinner har rykket inn i styrerommene og skaffet seg erfaring og er blitt synlige. Den kvinnelige talentpoolen er blitt større og de dyktigste av dem har rykket opp til å bli styreleder, sier Backer.

Selv om det er fire år siden kvoteringsloven ble innført mener han dette har gått raskt og påpeker at slike demografiske trender ofte tar veldig lang tid. Har tror flere kvinner vil ta steget opp i tiden som kommer.

- Over 20 prosent om 5 år

— Jeg ser ikke bort fra at andelen kvinnelige styreledere på Oslo Børs vil overstige 20 prosent om 4–5 år, sier han.

Også Merete Myhrstad mener det er en naturlig utvikling at det over tid vil bli flere kvinnelige styreledere. Myhrstad er en av åtte kvinner som i år er blitt valgt til styreleder i et børsnotert selskap – i eiendomsselskapet Northern Logistic Property ASA, som i fjor omsatte for 320 millioner kroner.

— Jeg har vært styremedlem i selskapet siden 2007 og den som hadde vært der lengst. Jeg kjenner selskapet godt og det var naturlig for meg å stille som styrelederkandidat. Jeg hadde en fin dialog med valgkomiteen om dette, sier hun.

Uttrykte interesse

Myhrstad er siviløkonom og statsautorisert revisor og har tidligere hatt en rekke stillinger hos Finanstilsynet og Oslo Børs. Da hun sluttet der ønsket hun seg styreverv.

— Jeg markedsførte meg vel ikke akkurat, men jeg nevnte for noen av relasjonene mine at jeg kunne være interessert, sier hun.

Og hun fikk tilbud. Om kvoteringsloven var en medvirkende årsak vet hun ikke.

— Min bakgrunn og kompetanse er nyttige kvalifikasjoner for styreverv, og jeg regner med at ikke noen velges på grunn av kjønn. Men jeg tror nok kvoteringsloven har vært en døråpner og bidratt til å fokusere på flere kvinner som kan være kvalifisert, sier Myhrstad som i dag også sitter i styret i The Scottish Salmon Company og fotballklubben Bærum Sportsklubb – i tillegg til sitt daglige virke som konsulent i Uniconsult.

Tanum eneste statlige

Anette Olsen er den av kvinnene som har vært styreleder lengst. Siden 2004 har hun hatt denne posisjonen i Fred Olsen Energy.

Anne Carine Tanum er den av kvinnene som har det tyngste vervet som styreleder i børsens fjerde største selskap, DNB. Hun er også den eneste kvinnelige styrelederen i et selskap hvor staten er stor eier.

Få toppsjefer er kvinner

Når det gjelder antall kvinnelige toppsjefer på børsen går det imidlertid svært sakte. En undersøkelse Aftenposten gjorde tidligere i år viste at kun fem kvinner har en slik jobb, og de styrer 7 promille av verdiene på børsen.

Cato Backer tror det vil komme flere kvinner i toppsjefstolene også, men spår at det vil ta lang tid før vi ser en vesentlig endring.

— En typisk toppsjef på børsen er godt voksen, og de fleste er enten siviløkonomer eller sivilingeniører. Det var få kvinner som valgte disse studiene for 30 år siden. Nå er det omtrent like mange kvinner som menn på disse studiene. I tillegg har leder- og bedriftskulturen med hensyn til kvinner og karrière endret seg ganske mye de siste 20 årene. Så lenge må nye generasjoner samle erfaring før de kan beherske en krevende rolle som toppleder i et børsnotert selskap. De kvinnelige styrelederne er viktige rollemodeller for disse, sier han.