De ansatte det gjelder har maksimalt fått stå i jobben et halvt år ekstra, for å gjøre ferdig prosjekter.

Forbundslederne i både Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag bekrefter at de har hatt tvistesaker med LO-ledelsen. De møtte en hard motpart, som ikke etterkom de ansattes ønsker om å få fortsette til de blir 70.

Kolleger som gråter

Aftenposten har navn på flere LO-ansatte i samme situasjon. Kildene forteller om kolleger som gråter når de ikke får fortsette på jobben. Flere sier at det "koker" blant de LO-ansatte.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken går ikke uten videre med på at organisasjonen sier én ting, og gjør noe annet. Han sier at LOs prioritering har vært å sikre muligheten til å gå av ved 62 år, samtidig som det er et mål at flere velger å jobbe etter denne alderen.

Nestlederen sier at han ikke kjenner til opplysningene Aftenposten har fått om ansatte som føler seg presset ut.

– Vi har et system det er rimelig godt orientert om, og folk har sluttet i tur og orden gjennom mange år. Men det er sikkert noen som gjerne skulle fortsatt, sier han.

— Fast pensjonsgrense

Like dramatiske historier fortelles ikke fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Direktør for Organisasjon og Økonomi, Geir F. Høiby, sier at man bygger på en innarbeidet pensjonsordning, der det er normalt med full opptjening når man fyller 67.

– NHO praktiserer en fast pensjonsgrense på 67 år og forholder seg til den. De som har sluttet for den faste grensen og som ønsker å bidra videre - og har en kompetanse NHO har behov for - kan engasjeres for kortere eller lengre tid i forbindelse med prosjekter.

Liv og lære

Samtidig sitter NHO og LO i Senter for seniorpolitikks styre, en statsfinansiert organisasjon med mål om å legge til rette for at eldre skal bli stående i arbeid så lenge som mulig. De to står også bak avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), der man skal stimulere arbeidstagerne til å stå lenger i arbeid.

Tjenestemannslagets leder John Leirvåg har medlemmer i LOs stab, som har fått problemer når de blir 67 år.

– Det er jo rart at LO praktiserer en slik grense, med tanke på hva man arbeider for politisk, sier han.

LOs Tor-Arne Solbakken vil ikke si mye om sammenhengen mellom disse politiske målene og egen personalpolitikk.

LO venter på at banklovkommisjonen skal avgi sin innstilling til våren, om hvordan pensjonssystemet kan tilpasses ønsket om å stå lenger i arbeid. Han sier at LOs interne pensjonsordning eventuelt må tilpasses dette resultatet av utvalgsarbeidet.

Arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO vil ikke være med på at organisasjonen sender uheldige signaler og sammen med LO forteller norske bedrifter at de over 67 år har gått ut på dato.

– Men skal vi få gjennomført arbeidslinjen, må vi se på pensjonsordninger og aldersgrenser i sammenheng. Det er et spørsmål vi må diskutere med politikerne, sier han.

gunnar.kagge@aftenposten.no