I dag gikk visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad frem til mikrofonene i Norges Banks presserom med en beslutning som for mange kom overraskende. Sentralbanken kutter renten med 0,5 prosentpoeng, fra 2,25 prosent til 1,75. Det er dobbelt så mye som de fleste økonomene på forhånd hadde spådd, og det første kuttet på over to år.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken var blant dem som på forhånd hadde spådd et kutt på 0,50 prosentpoeng.

— Norges Bank sier nå rett ut at det ser en betydelig svekkelse av europeisk økonomi, samtidig som det også påvirker norsk økonomi, spesielt når det gjelder eksport og privat forbruk. Samtidig er tilgangen på kreditt vanskelig, sier Mork.

Savner flere tiltak

Han sier at han er overrasket over at det ikke kom enda flere pengepolitiske virkemidler på bordet fra Norges Bank.

— Utfordringen er at tilgangen på funding til bankene er vanskelig. Her kunne Norges Bank kommet med tilgang som F-lån (kortsiktige lån til bankene) eller valutabytteavtaler som kunne gjort situasjonen lettere, sier Mork.

Tror ikke på billigere boliglån

Et viktig spørsmål for mange nordmenn er hvordan dagens rentekutt vil påvirke boliglånsrentene. Mork tror ikke nødvendigvis vi kan se for oss at boliglånene blir billigere. Pengemarkedsrenten, som er rentenivået mellom bankene, falt kun marginalt etter dagens rentebeslutning, og ligger fremdeles over tre prosent.

— Bankenes innlånskostnader er fremdeles høye. Det mest sannsynlige er at boliglånsrenten ikke blir senket, og om det skjer, så vil det bli veldig lite. Men det vil nok variere fra bank til bank og avhenge av kundegruppene det dreier seg om, sier Mork.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets.
SCANPIX

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror heller ikke det vil bli noe rentekutt for bankkundene.

— Det vil forbause meg om det skjer. Pengemarkedsrenten er fremdeles rundt tre prosent, langt mer enn styringsrenten. Om noen kutter må det i så fall være små sparebanker som omtrent lever i en annen virkelighet, sier Juel.

- Har krisestemningen nå forplantet seg inn i norsk økonomi?

— Jeg vil ikke bruke det ordet, men det er en bekymring for at krisen i Europa kan få sterkere konsekvenser for norsk økonomi enn ventet. Vi tror det vil komme et nytt rentekutt på 0,25 prosentpoeng i mars, sier Juel.