Konsernledelsen i Norske Skog anbefaler overfor styret å legge ned produksjonen ved Norsk Skogs anlegg Follum ved Hønefoss. Planen er at fabrikken vil stenges seneste 31. mars neste år, noe som vil føre til at 356 ansatte mister jobben.

— Det er med tungt hjerte overforsamtligeansatte, leverandørerog lokalsamfunnetat vi anbefaler å legge ned Norske Skog Follum.

Norske Skog selger mindre papir enn før sidenmangeerstatterpapir med elektroniske medier. Da trenger videssverreikke så mange fabrikker som lager papir lenger,sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog i en børsmelding.

Beklager overfor ansatte

Ledelsen i Norske Skog har flere ganger tidligere påpekt at den fallende etterspørselen i papirmarkedet gjør det nødvendig å revurdere produksjonen i selskapet. I børsmeldingen skriver Norske Skogs ledelse at de tillitsvalgte har vært involvert i prosessen.

Konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt fortalte i dag at fabrikken på Hønefoss legges ned.
HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX

— Overfor de356ansatte på Follum beklager vi dette sterkt, og vi vil forsøke å bistå godt vi kan i den kommende fasen.

De har gjort en kjempejobb med produktutvikling, kostnadsreduksjoner og energieffektiviseringer. På tross av alle tiltak, er resultatene blitt forverretår for år,sier Ombudstvedt i børsmeldingen.

Vil ikke selge

I børsmeldingen skriver selskapets ledelse at de har arbeidet med å finne løsninger for videre drift, men at de ikke har klart å finne en «forsvarlig løsning». Det innebærer blant annet at det ikke vil være aktuelt å selge fabrikken til nye eiere, og at 173 års historie med papirproduksjon går mot slutten.

— Vi trenger ikke flere konkurrenter og mer papir i markedet. Vi trenger færre konkurrenter og mindre papir i markedet. Fortsatt drift ved Follum med en annen eier vil gjøre situasjonen vanskeligere for våre fabrikker Trøndelag og Østfold, sier Ombudstvedt.

Styret skal ta stilling til forslaget fra ledelsen 7. og 8. desember.

Viken Skog har tidligere lagt inn et bud på 280 millioner kroner på den kriserammene fabrikken i Hønefoss.

- Vi er skuffet

De ansatte ved fabrikken i Follum mener konsernledelsen ikke har gjort nok for å finne en løsning.

— Dette er forsåvidt ikke en stor nyhet for oss, men det som er merkelig er at de ikke viser samfunnsansvar og gjør mer for å finne løsning for videre drift. Det er andre aktører som ønsker å drive videre, og det er skuffende at Norske Skog ikke ønsker å forhandle med disse, sier tillitsvalgt Inge Myrlund til Aftenposten.no.

- Hvor realistisk tror du det er at det blir videre drift?

— Det er vanskelig å svare på. Men vi vil presse hardt på for å finne en løsning. Et bud på 280 millioner er ikke endelig, det burde være forhandlingsrom her. Og det er lenge til 8. desember, sier Myrlund.

Roar Flåten: -Uforståelig

Lo-leder Roar Flåten mener det er «uforståelig» at Norske Skog vil legge ned produksjonen når det finnes en seriøs kjøper.

— De bør vise samfunnsansvar. Et salg ville tilført selskapet sårt tiltrengt kapital og reddet arbeidsplasser, sier LO-leder Roar Flåten i en pressemelding.