— Vi er langt på vei enige i mange av punktene som blir foreslått, sier Haugli.

For fragmentert

- Forslaget om boligminister er sprekt. Jeg kan ikke blande meg inn i hvordan Regjeringen er organisert, men i dag er ansvaret veldig fragmentert, sier Haugli.

Han peker på at fem eller seks statsråder og stortingskomiteer er involvert i boligspørsmål.

Han er også enig i forslaget om å lempe på tilgjengelighetskravene i de siste byggeforskriftene.

Enig i konklusjonen

- Jeg ser at dette er næringsaktører med en agenda, men jeg er enig i konklusjonen. Det er eksempelvis ikke rimelig at alle studentboliger må ha bad med rullestoladgang, sier han.

Når det gjelder forslaget om å utvide kommunens adgang til å gi dispensasjon fra reguleringsplaner, er Haugli mer tvilende.

- Jeg er redd for at dispensasjon kan bli en hovedregel og at det blir lite forutsigbart.

Frp også på banen

Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal til uken behandle et forslag om å øke boligbyggingen. Blant forslagene er at de minste leilighetene skal få slippe rullestolkravene.

Protesterer

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer sterkt på forslaget om å reversere kravene til tilgjengelighet i nye boliger.

– Jeg opplever at OBOS, Selvaag og NBBL tråkker på den likeverdstanken som ligger til grunn for bestemmelsen om at nye boliger skal være tilgjengelige for alle. I Norge har vi nok av utilgjengelige boliger.