Krever kabling av kraftlinje

Fylkerådmannen og Norges Miljøvernforbund krever fortsatt kabling av kraftlinjene Mongstad-Kollsnes.