Sammen med sin tidligere medarbeider Jostein Berland i Vest tank, er Trond Emblem saksøkt av det estisk-eide selskapet Alexela Norway Holding for til sammen neste 67 millioner kroner. Søksmålet kommer i etterkant av eksplosjonen i to tanker på Vest tankanlegget på Sløvåg 24. mai 2007.

Mandag skulle Emblem forsvare seg selv i Nordhordland tingrett i Bergen.

Emblem har skrantende helse og er blitt bedt om å avklare hvorvidt han kunne delta i den ti dager lange rettssaken.

Fortsatt uten forsvarer

Fem minutter før retten skulle settes mandag morgen, fikk dommer Johan Eggen en faks fra saksøkte Emblem. Der ga han beskjed om at han ikke kunne stille i retten likevel på grunn av helsetilstanden.

En legeerklæring forelå noen timer senere fra Emblems fastlege. Den skulle avklare spørsmålet, men der sto det ingenting om at Emblem var ute av stand til å delta på rettsmøtet.

Retten valgte dermed å fortsette uten Emblem til stede.

Umiddelbart etter at retten var hevet, ble det opplyst at det nå foreligger en ny legeerklæring fra Emblems fastlege. Der sto det at Emblem heller ikke var i stand til å delta i en rettssak.

Det ble imidlertid likevel bestemt at rettssaken skal fortsette.

BT var i kontakt med Emblem mandag, men han påpekte at han var syk og ville ikke kommentere det som skjedde i retten.

— Ikke uventet

Rettssaken mot Emblem og Berland er utsatt fire ganger tidligere på to år, to ganger på grunn av Emblems helsetilstand og to andre ganger etter at Nils E. Tangedal, advokat til den andre saksøkte, Jostein Berland, ble sykmeldt.

Alexela har tidligere uttalt seg kritiske til de stadige utsettelsene. Styreleder Heiti Hääl i Alexela Sløvåg sa i april i år at «det er trist at rettssystemet lar seg manipulere».

Prosessfullmektig for selskapet, advokat Erik Myhr Nilsen, var mandag mer behersket.

— Det er vanskelig å uttale seg sikkert om dette, men vi kan i alle fall si at det nye forsøket på utsettelse ikke kom uventet, sier han.

Han varsler at de kommer til å be om uteblivelsesdom for Emblem, det vil si at retten avsier dom uten at saksøkte er til stede. Retten skal ta stilling til dette tirsdag.

Berlands advokat Nils E. Tangedal ønsket en utsettelse. Han hevdet under rettssaken mandag at Emblems manglende tilstedeværelse ville gjøre det vanskeligere å få frem forskjellene mellom de to.

— Det er en ulempe for Berland at Emblem ikke er til stede, sa Tangedal.

Store summer

Emblem er tidligere eier og styreleder i selskapet Vest Tank A/S som drev avfallsvirksomhet i Gulen kommune. Selskapet ble avtalt kjøpt av det estisk-eide selskapet Alexela Norway Holding 23. mai 2007, men eksplosjonen på anlegget dagen etter gjorde at kjøpet ble lagt på is. Det ble endelig gjennomført til en redusert pris i august samme år.

Emblem er saksøkt for 1,88 millioner kroner samt renter for økonomisk utroskap ved å kjøpe to erstatningstanker gjennom et fordyrende mellomledd.

Alexela Sløvåg krever dessuten at Emblem og Jostein Berland, daglig leder i Vest Tank betaler erstatning på 65 millioner kroner, tilsvarende kostnaden som Alexela måtte bære for rensing og fjerning av farlig veske i tanker oppbevart på anlegget. Alexela mener at Emblem og Berland ikke i tilstrekkelig grad hadde informert dem om kostnadene på kjøpstidspunktet.

Dagen i retten var ellers viet til Alexelas bevisførsel på disse punktene.