Krigsadvokaten er koblet inn i saken hvor nærmere 40 tidligere og nåværende vernepliktige ved marinebasen Haakonsvern er mistenkt for å ha manipulert reiseregninger.

Etter det BT får opplyst, mener etterforskere at svindelen har foregått ved at én person produserte falske NSB-kvitteringer på vegne av andre vernepliktige. Til gjengjeld skal han ha fått tilbake en andel av pengene de har klart å lure til seg med de falske kvitteringene.

— Mange løse tråder

Soldatene skal ha lurt til seg rundt 100.000 kroner med de falske fakturaene før militærpolitiet fikk tips om mulige lovbrudd for halvannen måned siden.

— Det er mistanke om juks for uriktig å tilegne seg penger. Det er fremdeles mange løse tråder, men militærpolitiet etterforsker dette. Forhåpentligvis vil de komme til en konklusjon innen utgangen av måneden, sier kommandør Åsmund Andersen, som er sjef for Haakonsvern orlogsstasjon.

To personer siktet

For et par uker siden ble to personer siktet i saken, i forbindelse med at militært politi gjennomførte ransaking. Etter hvert som etterforskningen skred frem, vokste også omfanget av saken.

Nå er Krigsadvokaten koblet inn.

— Etterforskningen tyder på at det er inngitt uriktige reiseregninger som fører til at de som har levert inn reiseregningen har fått utbetalt mer enn de hadde krav på. Både bilag og reiseregning har uriktige opplysninger, sier krigsadvokat Joachim Nordgreen.

Det er Krigsadvokaten som er påtalemyndighet ved brudd på militær straffelov.

— Over hvor lang tid skal dette ha foregått?

— Det er noe etterforskningen søker å avdekke. Men de som avhøres er både nåværende og tidligere vernepliktige ved orlogsstasjonen, sier Nordgreen.

SOLDATSVINDEL: 40 nåværende og tidligere vernepliktige soldater ved Haakonsvern skal ha vært involvert i systematisk svindel med reiseregninger.
Odd Mehus

Ser etter systemsviktNordgreen forteller at etterforskningen har to formål:

— Etterforskningens formål er å avklare personlig ansvar. Siden det er så mange som avhøres, vil etterforskningen også kunne svare på om det foreligger en svakhet i systemet rundt reiseregninger, sier krigsadvokaten.

Kommandør Andersen vil følge opp resultatet av etterforskningen.

— Vi må selvfølgelig se om det er noe i våre systemer som kan forbedres som følge av dette. Det positive er at dette er kommet opp, og nå er under etterforskning.

Kan bli straffesak

Etterforskningen kan få tre utfall: At saken henlegges, at det ilegges disiplinær refselse eller strafferettslig forfølgelse for overtredelse av militær straffelov der det er en bestemmelse som rammer uriktige tjenestlige erklæringer.

En militær reaksjon på bruddene det her er mistanke om, vil ifølge Haakonsvern-sjef Åsmund Andersen kunne være bot.

Opprørte soldater

Hovedtillitsvalgt Emil Gadolin i Sjøforsvaret sier han ble gjort kjent med saken for noen uker siden. Flere av de involverte soldatene har bedt om bistand fra tillitsmannsapparatet.

— De er usikre på hva som skjer, og er naturlig nok opprørte over anklagene. Enn så lenge vil jeg som tillitsvalgt avvente utfallet av den pågående etterforskningen. For min del er det viktig å understreke at enhver mistenkt er uskyldig til det motsatte er bevist, sier han.

Reiser for 65 mill.

Vernepliktige reiser for ca. 65-70 millioner kroner på Forsvarets regning per år. Av dette utgjør rundt 30 millioner kroner reiser med buss eller tog, opplyser Forsvarets lønnsadministrasjon.

General- og krigsadvokatenes arbeid førte i fjor til 553 refselser. Om lag én av fire tilfeller gjaldt brud på Forsvarets rusmiddelbestemmelser. Deretter fulgte ulovlig fravær og brudd på våpenreglene - som oftest vådeskudd.

Bot er den mest brukte formen for militær refselse, og ble i fjor brukt i 77 prosent av tilfellene. I overkant av ni prosent av sakene endte med arrest, noe som er klart opp fra året før, da 4,4 prosent endte med kakebu.